Kategorie vzorů

Žaloba na určení existence závazku

Žaloba na určení existence závazku.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 27.7.2004

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

žaloba na určení existence závazku
Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.
Dne 16.5.2004 žalobce vyhotovil písemný návrh kupní smlouvy, jímž žalovanému navrhl, aby jako prodávající s žalobcem jako kupujícím uzavřel smlouvu, jejímž předmětem měla být dodávka výrobků specifikovaných v návrhu druhem, množstvím a jakostí, v navržené lhůtě pro dodání, za navrženou cenu, specifikovanou pro jednotlivý kus. V návrhu smlouvy bylo uvedeno, že jeho potvrzení se musí učinit do 10 dnů od doručení návrhu a to písemnou formou.

Důkaz: návrh smlouvy ze dne 16.5.2004

II.
Dne 19.5.2004 byl žalovanému návrh smlouvy doporučeně odeslán poštou. Protože žalobce akcept návrhu do 30.5.2004 neobdržel, spojil se telefonicky s odbytovým oddělením žalovaného. Příslušný referent, pan Alois Veselý, potvrdil, že návrh smlouvy byl žalovanému doručen 21.5.2004. Sdělil nám, že na návrh smlouvy přistoupí tím, že uskuteční požadovanou dodávku v souladu s návrhem smlouvy. Písemné potvrzení našeho návrhu smlouvy však žalobce dosud neobdržel.

Důkaz:
výslech p. Aloise Veselého, zaměstnance žalovaného, pod jeho adresou
výslech p. Jindřicha Horkého, Rudolfova 16, Praha 5, zaměstnance žalobce

III.
Dne 9.7.2004 obdržel žalobce výzvu žalovaného z 5.7.2004, jíž žádá o upřesnění některých podrobností ohledně místa dodání zboží, vzhledem k tomu, že se již blíží konec lhůty uvedený jako lhůta dodání v návrhu smlouvy. Reakcí na tuto výzvu byl dopis žalobce ze dne 11.7.2004. V něm žalobce odmítl požadované údaje sdělit s tím, že podle jeho názoru je požadavek žalovaného bezpředmětný, když kupní smlouva nebyla uzavřena.

Důkaz:
výzva ze dne 5.7.2004
dopis žalobce ze dne 11.7.2004

IV.
V dopise ze dne 25.7.2004 pak žalovaný zaujal názor, že k uzavření kupní smlouvy došlo jeho akceptem našeho návrhu smlouvy, a to dne 30.5.2004, kdy souhlasil s celým obsahem návrhu žalobce, a uvedl, že dodání zboží uskuteční v navržené dodací lhůtě 13. – 20.9.2004 a bude se domáhat na žalobci odebrání a zaplacení zboží.

Důkaz: dopis žalovaného ze dne 25.7.2004

V.
Podle názoru žalobce k uzavření kupní smlouvy nedošlo, s ohledem na nedodržení písemné formy smlouvy, když žalovaný nevyhověl požadavku podle § 272 odst. 1 obch. zákoníku. Žalobce konstatuje, že má právní zájem na určení, zda kupní smlouva vznikla či nikoliv a to i s ohledem na blížící se termín případného plnění.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje aby nadepsaný soud vydat tento rozsudek:

„Určuje se, že kupní smlouva mezi žalobcem a žalovaným podle návrhu žalobce ze dne 16.5.2004 nebyla uzavřena. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů o právní moci rozsudku.“

Alfa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 8x, průměr: 3,63)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.