Kategorie vzorů

Návrh na zrušení obchodní společnosti

Návrh na zrušní obchodní společnosti. (dnes formou inteligentního formuláře na stránkách soudu).

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Městský soud v Praze
Spálená 2
110 00 Praha 1

V Praze dne 5.5.2006

Navrhovatel: Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

Další účastník: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

Návrh na zrušení společnosti ABC, s.r.o.
I.

Společenskou smlouvou ze dne 13.5.2005 založili společníci Petr Mlynář, bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03, r.č. 810516/8961 a Josef Skočdopole, bytem U Lesa 12, Kvikálkov, PSČ 325 01, r.č. 750206/2685, společnost ABC, s.r.o. (dále jen „Společnost).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28.6.2005 č.j. F -333256/2005 rozhodl o povolení zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.

Předmět podnikání společnost je revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, která je vykonávána prostřednictvím odpovědného zástupce, pana Romana Vyskočila, r.č. 661230/4597, bytem Pod Stanicí 456, Praha 6, PSČ: 160 00.

Důkazy:
1. Společenská smlouva ze dne 13.5.2005
2. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2005 č.j. F -333256/2005
3. Výpis z obchodního rejstříku společnosti
4. Živnostenský list

II.
Dne 4.11.2005 odpovědný zástupce, pan Roman Vyskočil oznámil společnosti, že nebude vykonávat funkci odpovědného zástupce s účinností ke dni 20.11.2005. Navrhovatel prohlašuje, že Společnost dosud neustanovila nového odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím by bylo možné vykonávat předmět podnikání. Vzhledem k výše uvedenému Společnost pozbyla ve smyslu ustanovení § 68 odst. 6 písm. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „obchodní zákoník“), oprávnění k podnikatelské činnosti.

Na základě ustanovení § 68 odst. 6 obchodního zákoníku může soud rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací. na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. Vzhledem k tomu, že navrhovatel je společníkem Společnosti a tudíž má právní zájem na tom, aby Společnost nemožností realizovat předmět podnikání nevyvolávala stav právní nejistoty.

Likvidací společnosti navrhovatel navrhuje ustanovit Jana Kodýma, bytem Praha 4, Mikulíkova 129.

S ohledem na shora uvedené navrhovatel navrhuje, aby Městský soud v Praze vydal toto

u s n e s e n í :
„Alfa s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00, IČO 48563251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634, se zrušuje1) s likvidací. Likvidátorem společnosti se jmenuje Jan Kodým, Praha 4, Mikulíkova 129. Odpůrce je povinen nahradit Navrhovateli náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.“

Petr Mlynář

 

1) Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení společnosti lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.