Kategorie vzorů

Návrh na zrušení obchodní společnosti

Návrh na zrušení obchodní společnosti z důvodu odsouzení k nepodmíněnému odnětí svobody.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Městský soud v Praze
Spálená 2
110 00 Praha 1

V Praze dne 5.5.2006

Navrhovatel: Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

Další účastník: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

 

Návrh na zrušení společnosti ABC, s.r.o. 
I.

Společenskou smlouvou ze dne 13.5.2005 založili společníci Petr Mlynář, bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03, r.č. 810516/8961 a Josef Skočdopole, bytem U Lesa 12, Kvikálkov, PSČ 325 01, r.č. 750206/2685, společnost ABC, s.r.o. (dále jen „Společnost).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28.6.2005 č.j. F -333256/2005 rozhodl o povolení zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.

Důkazy:
1. Společenská smlouva ze dne 13.5.2005
2. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2005 č.j. F -333256/2005

 

II.
Dle článku VIII. společenské smlouvy Společnosti se může kterýkoliv společník domáhat zrušení Společnosti, je-li jiný společník pravomocně odsouzen pro majetkový trestní čin. Navrhovatel prohlašuje, že společník Josef Skočdopole byl dne 5.3.2006 odsouzen Okresním soudem v Berouně za spáchání trestního činu podvodu, přičemž tento rozsudek nabyl právní moci dne 4.5.2006.

Důkaz:
1. Rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 5.3.2006

 

III.
 

Podle § 152 obch. zák. se mohou společníci u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě. V článku VIII. shora uvedené společenské smlouvy je zakotveno právo společníka domáhat se podle § 152 obch. zák. zrušení společnosti soudem. Z tohoto důvodu se navrhovatel domáhá zrušení Společnosti.

Likvidátorem navrhovatel navrhuje jmenovat Ing. Jana Vykoukala, r. č. 586216/1489, bytem Lichvaby, Koníkova 31.

 

IV.
 

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal toto

 

u s n e s e n í :
 

„Obchodní společnost ABC, s.r.o., se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00, IČO 47523641, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471, se zrušuje s likvidací. Likvidátorem společnosti jmenuje soud Ing. Jana Vykoukala, r. č. 586216/1489, bytem Lichvaby, Koníkova 31. Společnost ABC, s.r.o. je povinna nahradit Navrhovateli náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.“

 

Petr Mlynář

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.