Kategorie vzorů

Smlouva o zřízení předkupního práva s věcněprávními účinky

Smlouva o zřízení předkupního práva s věcněprávními účinky

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA S VĚCNĚPRÁVNÍMI ÚČINKY
Dnešního dne uzavřeliAlfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Prodávající“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Kupující“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o zřízení předkupního práva s věcněprávními účinky

uzavřenou dle ustanovení § 602 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“).

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem nákladního automobilu Tatra 805, rok výroby 1995, SPZ A 64 -68, č. karoserie ZSS554976, č. motoru 7888166546 (dále jen „Věc“).
1.2 Prodávající hodlá Kupujícímu prodat Věc.
1.3 Smluvní strany hodlají zřídit předkupní právo s věcněprávními účinky k Věci pro případ, že by Kupující chtěl Věc zcizit.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Kupující se zavazuje, že bude-li chtít Věc zcizit, nabídne Věc ke koupi Prodávajícímu.
2.2 Prodávajícímu náleží předkupní právo s věcněprávními účinky k Věci, které působí i vůči právním nástupcům Kupujícího.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Prodávající                                                                                        Kupující

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.