Kategorie vzorů

Jak zrušit trvalý pobyt třetí osobě (Vzor 2016)

Trvalý pobyt je jedním z identifikujících znaků občana, které jsou evidovány v registru obyvatel. Ve většině případů také slouží jako doručovací adresa a velký význam má i pro jednání s úřady. Změnit trvalý pobyt je možné na obecním úřadě v obci, ve které má osoba trvalý pobyt. Občan sám může přehlásit svůj trvalý pobyt do jiného domu či bytu, pokud tak neučiní, bude jeho trvalé bydliště stále evidováno na jeho staré adrese, až do té doby dokud jej nezruší oprávněná osoba (vlastník či nový nájemce bytu/domu).

V případě, že trvalé bydliště je rušeno 3. osobě, je nutné, aby oprávněná osoba podala žádost o zrušení trvalého bydliště k městskému úřadu v příslušné obci, k žádosti je dále vhodné přiložit dokumenty (důkazy), ze kterých vyplývá změna trvalého bydliště. Na základě podané žádosti poté příslušný městský úřad zahájí řízení, které pokud je zdárné, končí zrušením trvalého bydliště třetí osoby.

Městský úřad Praha 13

Sluneční náměstí 13

158 00 Praha 13

                                                                                                                                     V Praze dne 3. října 2016

Věc: Žádost o zrušení trvalého bydliště

Vážení,

na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 5. září 2016 mezi mou osobou a Janem Lukešem, nar. 6.3.1974, trvale bytem Před zahrádkami 65/3, 155 00 Praha 5 jsem se stal nájemcem bytu č. 5 na adrese U Lipek 178/1, 155 00 Praha 5 (dále jen „nájemní smlouvy“).

Dnešního dne jsem zjistil, že na výše uvedené adrese, na které mám zároveň nahlášené trvalý bydliště, má trvalé bydliště nahlášené i předchozí nájemce tohoto bytu.

Na základě ustanovení § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, proto zdvořile žádám o zrušení údaje o místu trvalého bydliště osoby:

Aneta Borovcová, nar. 30.9.1983 na adrese U Lipek 178/1, 1550 00 Praha 5.

V příloze této žádosti zároveň přikládám kopii nájemní smlouvy k prokázání skutečnosti, o novém nájemním vztahu na adrese U Lipek 178/1, 155 00 Praha 5.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem,

Adam Petřík,

nar. 14.5.1968

trvale bytem U Lipek 178/1

155 00 Praha 5

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.