Kategorie vzorů

Stížnost na nevhodné chování soudních osob (Vzor 2016)

Stížnost na nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem je podávána dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen ZOSS), konkrétně dle ust. § 164 a násl. Stížnost na nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem může podat každá fyzická nebo právnická osoba a tato stížnost nesmí být účastníkovi na újmu v řízení. Stížnost před okresním soudem vyřizuje předseda okresního soudu (vyřízením stížnosti může předseda soudu pověřit místopředsedu), u kterého je řízení vedeno (jinak viz ust. § 167-171 ZOSS). Stížnost lze podat písemně či ústně do protokolu.

            Každou stížnost je předseda soudu povinen prošetřit a musí ji vyřídit do 2 měsíců od jejího doručení (lhůtu lze překročit dle ust. § 173 odst. 2 ZOSS). O výsledku prošetření stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn, a pokud byla stížnost shledána důvodnou, musí být stěžovatel vyrozuměn i o přijatých opatřeních.Pokud se stěžovatel domnívá, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může dle § 174 odst. 1 písm. b) ZOOS požádat předsedu krajského soudu, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti vyřizované předsedou okresního soudu.Jestliže stěžovatel podá další stížnost, která ovšem nebude obsahovat nové skutečnosti, není třeba ji prošetřovat ( ust. § 174 odst. 2) ZOOS).

K tomu podobné vzory:

Okresní soud v Mostě

k rukám předsedy soudu

  1. zn. 20C 5/2011

 

 

Stížnost na nevhodné chování soudce

 

 

Vážený pane předsedo,

 

dne 5.10.2015 se konalo jednání ve věci 20C 5/2011, které řídil předseda senátu JUDr. Milan Nový. U tohoto jednání se předseda senátu bavil s mou osobou velmi opovržlivým až urážlivým způsobem, nebylo mi umožněno se ve věci vyjádřit, ačkoliv soudce do protokolu sám nadiktoval mé vyjádření a dále v podstatě po celou dobu jednání se soudce věnoval spíše svému mobilnímu telefonu. Žádám tedy o prošetření nevhodného chování soudce a případnému sdělení, jaké opatření bylo přijato.

 

Děkuji za vyřízení žádosti.

 

 

V Mostě dne 6.10.2015

 

Jaroslav Vopička

Krajský soud v Ústí nad Labem

k rukám předsedy soudu

 

Žádost o přešetření vyřízení stížnosti

 

 

Vážený pane předsedo,

 

dne 6.10.2015 jsem poslal k Okresnímu soudu v Mostě stížnost na nevhodné chování soudce, kterou přikládám v příloze. Tato stížnost byla s ohledem na vyjádření předsedy senátu 20C vyhodnocena jako nedůvodná, o čemž jsem byl vyrozuměn předsedou soudu dne 29.10.2015, toto vyrozumění rovněž v příloze přikládám.

Dle ust. § 174 odst. 1) písm. b) Vás zdvořile žádám o přešetření způsobu vyřízení stížnosti vyřizované předsedou Okresního soudu v Mostě pod č. 12/2015.

 

 

V Mostě dne 1.11.2015

 

Jaroslav Vopička

 

Přílohy:

  • stížnost ze dne 6.10.2015
  • vyrozumění o vyřízení stížnosti ze dne 29.10.2015

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.