Kategorie vzorů

Žaloba na zaplacení dlužného nájemného

Pronajímáte byt či dům a nájemce Vám neplatí nájemné? Jestliže se s nájemcem nedokážete dohodnout na řešení, tak tím nejkrajnějším řešením je žaloba, jejíž vzor najdete níže. Tato úprava je podle nového občanského zákoníku, tj. zákon č. 89/2012 Sb., konkrétně § 2217 a 2218.

Co je vlastně nájemné?

Nájemné představuje úplatu za přenechání užívání věci. Nájemným není úhrada nákladů souvisejících s užíváním předmětu ani provádění běžné údržby.

Především by mělo být nájemné sjednáno v nájemní smlouvě. Sjednání výše nájemného není nezbytné pro platnost nájemní smlouvy, tzn., že i když ve smlouvě nebude uvedeno, kolik Kč má nájemce platit, smlouva bude platná. Ale bezvýhradně trvejte na tom, aby povinnost nájemce platit nájemné ve smlouvě obsaženo bylo.

Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3

460 72 Liberec

 

 

Žalobce:         Ing. Vratislav Michalík, nar. 6.8.1971, bytem Královo pole 652/4, 320 00 Plzeň

 

Žalovaná:       Kateřina Svěralová, nar. 2.11.1992, bytem Kohoutkova 66/3, 460 00 Liberec

 

 

Žaloba na zaplacení 18 000,- Kč s příslušenstvím

 

 

I.

Jsem výlučným vlastníkem bytu č. 6 v ulici Kohoutkova 66/3 v Liberci na základě kupní smlouvy ze dne 30. června 1995.

 

Důkaz:            kupní smlouva ze dne 30. června 1995

 

II.

Dle nájemní smlouvy ze dne 1. ledna 2014 je žalovaná nájemkyní bytu č. 6 o dispozici 1+kk s příslušenstvím ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 66/3 v ulici Kohoutkova v Liberci, jehož jsem vlastníkem. Žalovaná je povinna platit nájemné ve výši 5000,- Kč měsíčně a zálohu na úhradu plnění poskytovaných s nájmem bytu ve výši 1000,- Kč měsíčně, a to do 20. dne příslušného měsíce.

 

Důkaz: nájemní smlouva ze dne 1. ledna 2014

 

III.

Žalovaná mi do dnešního dne nezaplatila nájemné za tři měsíce, konkrétně za listopad, prosinec a leden. Zaslal jsem jí písemnou upomínku dne 2. března 2016, na kterou nijak nereagovala. Žalovaná mi tedy dluží celkem 18 000,- Kč. Na žalované požaduji i poplatek z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve výši ….,- Kč

 

Důkaz: písemná upomínka ze dne 2. března 2016

 

IV.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento

 

r o z s u d e k

 

  1. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci 18 000,-Kč s poplatkem z prodlení ve výši …,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku
  2. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení ve výši ….,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

 

 

 

V Plzni dne 26. března 2016

 

 

Ing. Vratislav Michalík

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.