Kategorie vzorů

Odstoupení od kupní smlouvy

Každý kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud předmět této kupní smlouvy má nějaké vady. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., rozděluje vady předmětu kupní smlouvy na vady podstatné a nepodstatné.

V případě vad nepodstatných (§ 2107 ObčZ) má kupující právo požadovat po prodávajícím bezplatné odstranění či poskytnutí přiměřené slevy. Prodávající má právo vadu odstranit dle své volby, ale nesmí tím kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. V případě, že prodávající odmítne vadu odstranit či ji neopraví v přiměřené lhůtě, nebo neposkytne kupujícímu slevu, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

Pokud se bude jednat o vadu podstatnou (§ 2106 ObčZ) má kupující právo od smlouvy odstoupit ihned, bez nutnosti požadování opravy či poskytnutí slevy.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážený pan

Martin Horák
Kolínská 23
130 00 Praha 3

 

V Praze dne 10.10.2014

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. 1236853/2014 ze dne 1.10.2014 o prodeji televizoru zn. SAMSUNG, výrobního čísla 6510

 

Vážený pane Horáku,

dne 1. října 2014 jsem s Vámi jako s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu č. 1236853/2014, jejímž předmětem byl prodej televizoru zn. SAMSUNG, roku výroby 2010, výrobního čísla F1234567, úhlopříčky 80 cm za částku ve výši 10.000 Kč.
Tímto Vám oznamuji, že od této, shora citované kupní smlouvy, odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů:

  • dne 9. října 2014 jsem zjistil, že předmětný televizor SAMSUNG nemá funkci nahrávání, ač jste mě výslovně ujistil, že předmětný televizor tyto vlastnosti (nahrávání) má. V této souvislosti poukazuji výslovně na článek č. III. kupní smlouvy ze dne 1. října 2014.

Je tedy nesporné, že zakoupený televizor nemá vlastnosti mnou jako kupujícím výslovně v předmětné kupní smlouvě požadované, a proto tuto vadu považuji za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku a využívám svého práva a od kupní smlouvy ze dne 1.října 2014 odstupuji.
Vzhledem ke shora uvedenému Vás tímto žádám o sdělení, kdy a kde jste ochoten převzít zpět předmětný televizor zn. SAMSUNG a současně mi vrátit zaplacenou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč.

 

Předem děkuji a jsem s pozdravem.

 

Jan Novák

Jan Novák, nar. 24. dubna 1970
trvale bytem Na Rovince 910,
720 00, Ostrava

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 25x, průměr: 4,20)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.