Kategorie vzorů

Kupní smlouva na sekačku

Potřebujete prodat nějakou věc? Je dobré napsat si na to jednoduchou smlouvu. Takto může vypadat vzorová smlouva na sekačku.

Petr Hijack
nar. 3. 9. 1979
bytem Nad Stromy 54,
763 31 Zlín
(dále jen „Prodávající“)

a

Martin Pospěch
nar. 13. 7. 1985
se sídlem Karlovo náměstí 35
763 31 Zlín
(dále jen „Kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

  kupní smlouvu
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1.     PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.     Prodávající tímto prodává Kupujícímu dále specifikovanou věc, která je ve výlučném vlastnictví Prodávajícího:

– benzínová sekačku značky Stihl, červené barvy, motor 140 cm3, výrobní číslo:WY45887566.
(dále jen „Sekačka“) za kupní cenu stanovenou v článku 2 této smlouvy a Kupující Sekačku za tuto cenu do svého výlučného vlastnictví přijímá a kupuje.

1.2.     Prodávající se zavazuje předat Sekačku Kupujícímu v místě bydliště Kupujícího nejpozději do 31. 5. 2013.

2.     KUPNÍ CENA

2.1.     Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Sekačky činí 7.000,- Kč.

2.2.     Kupní cenu Sekačky zaplatí nejpozději do 31. 5. 2013.

3.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.     Tato smlouva vyjadřuje úplně a správně vůli smluvních stran. Tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 10. 5. 2013                                                Ve Zlíně dne 10. 5. 2013

   Petr Hájek                                                                          Martin Pospěch
Kupující                                                                               Prodávající

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.