Kategorie vzorů

Kupní smlouva s dohodou o předkupním právu

Kupní smlouva s dohodou o předkupním právu

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

KUPNÍ SMLOUVA S DOHODOU O PŘEDKUPNÍM PRÁVU
Dnešního dne uzavřeliAlfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Prodávající“)a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Kupující“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

kupní smlouvu s dohodou o předkupním právu

uzavřenou dle §§ 588 a 602 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem výzvědného letounu RC 135, výr.č. 78964 (dále je „Předmětu koupě“).
1.2 Prodávající hodlá Předmět koupě prodat Kupujícímu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Prodávající prodává Předmět koupě uvedený v článku 1.1 této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující Předmět koupě kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
2.2 Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě Kupujícímu, Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu specifikovanou v této smlouvě.
2.3 Pokud bude Kupující chtít Předmět koupě v budoucnu prodat či jinak zcizit, je povinen Předmět koupě přednostně nabídnout Prodávajícímu.

3. KUPNÍ CENA
3.1 Kupující a Prodávající se dohodli, že kupní cena za Předmět koupě činí 15.000.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů korun českých) (dále také „Kupní cena“).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Prodávající                                                                                        Kupující

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 1,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.