Kategorie vzorů

Jmenování do funkce

Pracovní poměr lze založit nejen pracovní smlouvou, ale i jmenováním. Jedná se o jednostranné právní jednání, u kterého je vyžadován souhlas zaměstnance, který má být jmenován. V současné době je založení pracovního poměru jmenováním omezeno pouze na pozice vedoucích zaměstnanců v určitých oblastech veřejného sektoru, jež jsou vyjmenovány v § 33 v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., (dále jen „zákoník práce“), tj. vedoucí:

a) organizační složky státu

b) organizační útvaru organizační složky státu

c) organizačního útvaru státního podniku

d) organizačního útvaru státního fondu

e) příspěvkové organizace

f) organizačního útvaru příspěvkové organizace

g) organizačního útvaru v Policii České republiky

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovenými v zákoníku práce, jak bylo uvedeno výše, ale také v případech stanovenými zvláštními právními předpisy. Zákoník práce obsahuje demonstrativní odkaz na některé z nich.

Smyslem institutu jmenování je, že jmenovaný zaměstnanec může být z pracovního místa odvolán, zpravidla bez uvedení důvodu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak a naopak vedoucí zaměstnanec se může pracovního místa, na které byl jmenován, vzdát.

Do 31. prosince 2006 byly pracovní poměry zakládány jmenováním i u zaměstnavatelů v soukromém sektoru. To již v současně době nelze, ale právní úprava ponechává možnost, jak toho dosáhnout, tj. výlučně na smluvním základě. Tedy zaměstnavatel může sjednat se zaměstnancem pracovní smlouvou či jinou smlouvou možnost odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a zároveň, že se zaměstnanec může pracovního místa vzdát. V § 73 zákoníku práce je vymezen okruh vedoucích míst, u kterých lze použít smluvní úpravu, tj. vedoucí místa:

a) v přímé řídící působnosti

1. statutárního orgán, je-li zaměstnavatelem právnická osoba

2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

b) v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného

1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba

2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec.

 

VZOR

Pan:     Petr Mlynář
bytem: Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r. č.:     810516/8961

 

 

Věc: Jmenování do funkce

 

S účinnosti ke dni 4. srpna 2014 Vás dle § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

 

jmenuji do funkce vedoucího Oddělení péče o fyzický stav archiválií

 

u zaměstnavatele Státní oblastní archiv v Praze, se sídlem Praha 4, Archivní 4/2257, PSČ 149 00, IČ 12345678, organizační složka státu zřízena zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: Praha 4, Archivní 4/2257, PS4 149 00.

Pracovní poměr vzniká ke dni 4. srpnu 2014.

Tato listina byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden převzal jmenovaný a druhý zaměstnavatel.

 

V Praze dne 31. července 2014

 

Antonín Marcipán

Státní oblastní archiv v Praze
Antonín Marcipán
ředitel archivu

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.