Kategorie vzorů

Jak ukončit pracovní poměr?

Dotaz: Již skoro 3 roky pracuji u jedné společnosti, ale teď kvůli finanční situaci chci práci změnit. Byla jsem již na několika pohovorech, ale po domluvě se šéfy ve staré práci jsem se dozvěděl, že oni mě z práce nepustí dokud si nenajdou náhradu nebo po uplynutí 2-měsíční výpovědní lhůty. Ale nikdo na mě v nové práci nebude čekat 2 měsíce. Jak mám tuto situaci řešit? 

Autor: Ivan Končický

Právní stav ke dni: 1. 6. 2015

Zpracovala: První právní pomoc

 

Odpověď:

Při odpovídání na Váš dotaz se budeme pohybovat v oblasti skončení pracovního poměru, kterou upravuje zákon č.262/2006Sb. zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) v § 48 a násl.

 

Pracovní poměr může být v zásadě rozvázán jen:

  1. Dohodou
  2. Výpovědí
  3. Okamžitým zrušením
  4. Zrušením ve zkušební době

V návaznosti na to a v relevanci k Vašemu případu je nutné ještě zmínit, že pracovní poměr končí uplynutím doby, pokud byl sjednán na dobu určitou, tuto informaci přikládáme jen z opatrnosti, neboť z Vašeho dotazu neplyne, zda Váš pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou.

Z výše zmíněných způsobů rozvázání pracovního poměru ve Vašem případě připadá v úvahu především rozvázání pracovního poměru dohodou/ výpovědí. Z dotazu jsme dovodili, že ve zkušební době se již nenacházíte, proto v této situaci čtvrtý způsob není možný a stejně tak, pokud zaměstnavatel nejedná podle § 56 zákoníku práce, není ani ve Vašem případě možné Okamžité zrušení pracovního poměru.

Vraťme se k rozvázání pracovního poměru dohodou a výpovědí.

 

Rozvázání pracovního poměru Dohodou – § 49 zákoníku práce

Tento způsob rozvázání pracovního poměru by byl samozřejmě nejlepším řešením Vaší situace. Dohodou o rozvázání pracovního poměr končí pracovní poměr ke sjednanému dni (například dni podpisu dohody), nicméně je zde nutný souhlas zaměstnavatele. Pokud se tedy nedohodnete se zaměstnavatelem, takto rozvázat pracovní poměr nelze a přichází na řadu Výpověď.

 

Výpověď – § 50 a násl. Zákoníku práce

Zaměstnanec může dát výpověď a tím rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Nicméně pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce (pokud nebyla v pracovní smlouvě sjednána delší výpovědní lhůta, ale z Vašeho dotazu nepřímo vyplývá, že tomu tak nebylo) a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce (pro příklad: pokud podáte výpověď 10.4, výpovědní doba začíná 1.5 a končí 30.6 ).

Shrneme-li výše zmíněné, pak jestliže váš zaměstnavatel odmítá přistoupit na dohodu o ukončení pracovního poměru, nezbývá než podat výpověď a akceptovat zákonné následky v podobě výpovědní lhůty.

Nad rámec shora uvedeného, pokud dáte výpověď a rozhodnete se do své současné práce ve výpovědní době nadále nechodit, aniž by k tomu byl dán zákonem předpokládaný důvod (nemoc apod.), dopouštíte se bezpochyby závažného porušení svých povinností plynoucích z daného pracovněprávního vztahu. V takovém případě pak může zaměstnavatel po Vás požadovat náhradu škody dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Byla-li škoda způsobena úmyslně, pak výše požadované náhrady škody není limitována a současně může zaměstnavatel vedle této náhrady požadovat též náhradu ušlého zisku.

 

 

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 29x, průměr: 4,24)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.