Kategorie vzorů

Dohoda o přiznání náhrady škody

V případě, že zaměstnanec způsobí zaměstnavateli majektovou škodu svým nedbalým jednáním. Má zaměstnavatele právo po něm požadovat plnou náhradu škody. 

DOHODA O PŘIZNÁNÍ NÁHRADY ŠKODY

 

Janáčkova akademie múzických uměnív Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČ62156462, DIČCZ62156462

bankovníspojení27-0493900217/0100

(dále jen zaměstnavatel)

zastoupena Mgr. Františkem Rozehnalem, jednatel

 

Lucie Javorová
bytem Klukovská 43, 150 00 Praha 5
nar. 23. 6. 1987
(dále jen zaměstnanec)

 

se dohodli na následujícím:

 

I. Uznání závazku

Zaměstnanec uznává svůj závazek uhradit zaměstnavateli 35.000,- Kč(dále jen dlužná částka) z důvodu náhrady škody a jemu odpovídající právo zaměstnavatele. Předmětná škoda je podrobně vymezena následovně: zničení tiskárny značky HP 45500.

II.
Dohoda o způsobu náhrady škody

Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že zaměstnanec uhradí zaměstnavateli dlužnou částku  ve splátkách, kdy výše jedné splátky činí 2.500,- Kč měsíčně. Nejpozději do konce měsíce  prosince roku 2015.

 III. Závěrečnáustanovení

Zaměstnanec a zaměstnavatel prohlašují, že si smlouvu důkladněpřečetli, že jejíobsah, se kterým souhlasí, je jim znám v plném rozsahu a jsou si vědomi povinnostíjim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni a za nápadněnevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojujísvépodpisy.

V Brně dne 25. 10. 2014

Lucie Javorová
zaměstnanec

 

V Brně dne 25. 10. 2014

Mgr. František Rozehnal
zaměstnavatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.