Kategorie vzorů

Žaloba na určení obsahu smlouvy

Žaloba na určení obsahu smlouvy budoucí.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 13.2.2006

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471,

žaloba na určení obsahu smlouvy
Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.
Mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím byla dne 15.9.2005 uzavřena v souladu s ust. § 289 obch. zákoníku smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní.

Důkaz: smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 15.9.2005

II.
Podle zmíněné smlouvy měli žalobce jako prodávající a žalovaný jako kupující spolu uzavřít jednotlivé kupní smlouvy v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, jejichž předmětem by byl závazek k dodávkám a odběru ve smlouvě specifikovaných kancelářských výrobků za ceny odpovídající cenové hladině leden 2006 s přihlédnutím k nárůstu cen surovin. Podle smlouvy ze dne 15.9.2005 oprávněnými k vystavení návrhu smlouvy byly obě smluvní strany; návrh měl být předložen nejpozději 10 dnů před začátkem příslušného čtvrtletí.

III.
Návrhem ze dne 5.1.2006, který žalobce předal příslušnému pracovníkovi žalovaného, a ten převzetí potvrdil, žalobce požadoval uzavřít smlouvu na 2. čtvrtletí 2006. Dohodnutá akceptační lhůta je podle smlouvy ze dne 15.9.2005 deset dnů. Náš návrh písemně akceptován nebyl a na základě našeho telefonického dotazu nám příslušný pracovník žalovaného, p. Jiří Antonín, sdělil, že smlouvu na 2. a 3. čtvrtletí 2006 již nemíní uzavřít.

Důkaz:
návrh smlouvy ze dne 5.1.2006
výslech pracovníka žalovaného p. Jiřího Antonína

IV.
Protože k dodávkám výrobků, na něž má být mezi spornými stranami uzavřena smlouva, jsme se dále smluvně zavázali svým dalším partnerům, trváme na uzavření smlouvy s žalovaným. Smlouva ze dne 15.9.2005 a návrh smlouvy ze dne 5.1.2006 je dostatečným podkladem pro uzavření smlouvy kupní s dodací lhůtou 2. čtvrtletí 2006.

V.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme vydání tohoto rozsudku :

„Určuje se, že kupní smlouva má obsah ve znění návrhu smlouvy ze dne 5.1.2006. žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.“

fa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 3,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.