Kategorie vzorů

Smlouva o důchodu

Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod). V případě oddlužení může smlouva o důchodu sloužit těm dlužníkům, kteří by v případě povolení oddlužení formou splátkového kalendáře nedosáhli na minimální výši nezabavitelné částky, která musí dlužníkovi zbýt po povolení oddlužení.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

podle § 2701 a násl. zák. č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku

Jarmila Nováková

nar. 1.1.1986

trvale bytem Modrá 5, Praha 9 – Prosek

a

Jana Nováková

nar. 2.5.1990

trvale bytem. Zelená 6, Praha 4 – Nusle

SMLOUVU O DŮCHODU

I.

Paní Jana Nováková  se touto smlouvou o důchodu zavazuje, své dceři, Jarmile Novákové, platit po dobu jejího insolvenčního řízení peněžní dávky (důchod) ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) měsíčně.

II.

Jarmile Novákové se touto smlouvou zakládá právo na čerpání sjednané výše důchodu po dobu insolvenčního řízení formou splátkového kalendáře.

III.

První splátka bude hrazena paní Janou Novákovou v hotovosti, proti potvrzení o předání a převzetí finanční částky, do 10 dnů po pravomocném povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře paní Jarmile Novákové. Následující platby budou hrazeny v pravidelném měsíčním intervalu. Peněžní důchod bude použit výhradně na úhradu splátek stanovených soudem při oddlužení formou splátkového kalendáře.

IV.

Důchod není poskytnut za úplatu. Trvání závazku se váže na trvání insolvenčího řízení – trvání oddlužení formou splátkového kalendáře paní Jarmile Novákové.

V.

Smluvní strany se smlouvou souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 1.1.2014
Jarmila NOVÁKOVÁ                                                            Jana NOVÁKOVÁ (ověřený podpis)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.