Kategorie vzorů

Dohoda o započtení pohledávek

Mezi 2 společnostmi, které spolu obchodují, je možné jejich vzájemné pohledávky započíst.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Alfa“)

a

ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471,
jednající Romanem Kutilem
(dále jen „ABC“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

dohodu o započtení pohledávek

uzavřenou dle § 364 a násl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Alfa má vůči ABC pohledávku z titulu kupní smlouvy ze dne 1.1.2002 ve výši 1.500.000,- Kč
1.2 ABC má vůči Alfa promlčenou pohledávku z titulu neuhrazené smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč, které byla mezi smluvními sjednána dne 4.5.1998.

2. PŘEDMĚT SMOUVY
2.1 Smluvní strany se dohodly, že započítávají1) své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Objednatel                                                                                        Zhotovitel

Antonín Marcipán                                                                             Roman Kutil
Alfa s.r.o.                                                                                           ABC, s.r.o.
jednající Antonínem Marcipánem                                                jednající Romanem Kutilem
jednatelem                                                                                       jednatelem

 

1) Na základě dohody stran lze započíst jakékoliv pohledávky, tedy i promlčené.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 2,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.