Kategorie vzorů

Ustanovení správce společné věci

Institut správce společné věci upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 1134 a násl. Podle občanského zákoníku platí, že o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Na významných záležitostech se musí shodnout dvě třetiny.

Poměrně praktickou záležitostí je pak možnost ustanovení správce společné věci, a to buď z řad spoluvlastníků či externího správce věci. Správce věci je volen a odvoláván většinou hlasů a má postavení příkazníka. Správce věci dále musí spoluvlastníkům správu věci vyúčtovat a také mu náleží náhrada nákladů, které účelně vynaložil.

USTANOVENÍ EXTERNÍHO SPRÁVCE SPOLEČNÉ VĚCI

 

Jan Vopálka, nar. 7.1.1986, trvale bytem K Javůrkám 36, 602 00 Brno,

 

 

Petr Vopálka, nar. 16.8.1988, trvale bytem Pod Viaduktem 193/25, 602 00 Brno

 

a

 

Lucie Vopálková, nar. 9.7.1992, trvale bytem Pod Viaduktem 193/25, 602 00 Brno

 

(dále jen „spoluvlastníci“)

 

se dne 8. dubna 2016 rozhodli o jmenování správce společné věci.

 

I. Předmět spoluvlastnictví

 

Předmětem spoluvlastnictví je pozemek par. č. 1697/3, k.ú. Královo Pole, okres Brno – město, zapsaném na LV č. 274 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město (dále jen „pozemek“). Každý z výše uvedených spoluvlastníků disponuje podílem o velikosti 1/3 na pozemku.

 

II. Ustanovení správce

 

1.Na ustanovení správce pozemku se shodli všichni výše uvedení spoluvlastníci. Externím správcem věci je ustanoven Tomáš Boháč, nar. 7.12.1975, trvale bytem Letců 36, 602 00 Brno (dále jen „správce“), a to s účinností od 8.4.2016.

2. Správce je povinen spoluvlastníkům správu pozemku vyúčtovat a spoluvlastníci jsou zároveň povinni správci nahradit účelně vynaložené náklady.

3. Správa pozemku prostřednictvím správce se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, zejména § 1134 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Na důkaz svobodně projevené vůle připojují spoluvlastníci a správce svůj podpis.

 

V Brně dne 8. dubna 2016

 

Jan Vopálka

 

Petr Vopálka

 

Lucie Vopálková

 

Tomáš Boháč

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.