Kategorie vzorů

Smlouva o zrušení věcného břemene

Smlouva o zrušení věcného břemene

 

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
Dnešního dne uzavřeliAlfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Oprávněný“)a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Povinný“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o zrušení věcného břemene

uzavřenou dle ustanovení § 151p a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“).

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Povinný je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 54, v k.ú. Kotěhulky, obec Karviná (dále také „ Povinná nemovitost“).
1.2 Oprávněný je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 55, v k.ú. Kotěhulky, obec Karviná (dále také „Oprávněná nemovitost“).
1.3 Oprávněné nemovitosti slouží Povinná nemovitost v rozsahu: právo cesty (dále také „Věcné břemeno“)
1.4 Smluvní strany hodlají zrušit Věcné břemeno za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Smluvní strany se dohodly, že Věcné břemeno zaniká.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 1.1.2005                                                                     V Praze dne 1.1.2005

Povinný                                                                                             Oprávněný

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 17x, průměr: 3,94)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.