Kategorie vzorů

Směna bytu za dům

Směnou dochází ke vzájemnému převedení vlastnických práv. Hodnota předmětu směny je v takovém stavu, v jakém byla při uzavření směny. Dojde-li ke závažnému zhoršení stavu věci, jde toto zhoršení k tíži toho, kde měl předmět předat.

 

Dnešního dne uzavřeli

Stopto s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 123123444
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Směnitel A“)

a

Tomáš Pivat
bytem Pod Jezem 22, Dolní Lhota, PSČ 634 03
r.č. 810516/2461
(dále jen „Směnitel B“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

Smlouvu o směně bytu za dům

uzavřenou dle § § 2184 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění, a § 6 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Směnitel A je vlastníkem:
1.1.1. bytové jednotky č. 4 , nacházející se v budově č.p.45, par.č. 319, katastrální území Běchovice, obec Písek, o výměrové ploše 78,5 m2, jednotlivým místnostem přísluší tyto výměrové plochy:
– kuchyň o výměře 12 m2
– pokoj o výměře 24 m2
– pokoj o výměře 28 m2
– předsíň o výměře 5 m2
– koupelna o výměře 7 m2
– záchod o výměře 2,5 m2
a s tímto vybavením kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie 2 ks, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. 8 o výměře 6 m2;
1.1.2. odpovídajícího ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 45 nacházející se na pozemku parc. č., 319 o výměře 149m2, v k.ú. Běchovice, obec Praha, v rozsahu 785/3245; základy včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, vnější omítky, plášť, střecha, střešní krytina, vnější zámečnické a klempířské konstrukce, výtah včetně strojovny, výtahové šachty a výtahových dveří, schodiště, chodby, sauna, komora, sklad, WC, dveře a okna u společných částí, hlavní rozvody instalací studené a teplé vody, kanalizace, silno a slaboproudé elektroinstalace, plynu, vše s výjimkou částí patřících k některé z vymezených jednotek, a hromosvody.
1.1.3. odpovídajícího ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č., 319 o výměře 149m2, v k.ú. Běchovice 601527, obec Praha, v rozsahu 785/3245.
(Dále také „Předmět směny A“)

1.2 Směnitel B je vlastníkem:
1.2.1. budovy č.p. 78 nacházející se na pozemku parc. č. 545, o výměře 3500 m2, a pozemku parc. č. 789, vše v k.ú. Kunratice, obec Praha
(Dále také „Předmět směny B“)

1.3 Smluvní strany zamýšlejí směnit Předmět směny A za Předmět směny B za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Směnitel A se zavazuje předat Předmět směny A Směniteli B a Směnitel B přijímá Předmět směny A do svého výlučného vlastnictví.
2.2 Směnitel B se zavazuje předat Předmět směny B Směniteli A a Směnitel A přijímá Předmět směny B do svého výlučného vlastnictví
2.3 Na Měnitele B přecházejí účinností této smlouvy práva a závazky v souvislosti s uzavřením smlouvy o správě domu, kterou zajišťuje ABC Servis s.r.o., IČ 6418128, se sídlem Strakonická 14, Písek, podrobnosti o správě domu obsahuje smlouva o správě nemovitosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Součástí této smlouvy je příloha č. 1. , která obsahují půdorys všech podlaží včetně schémat, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí domu.
3.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 10.11.2014                                                                     V Praze dne 10.11.2014

Směnitel A                                                                                        Směnitel B

Antonín Marcipan                                                                           Tomáš Pivat  
Stopto s.r.o.                                                                                           Tomáš Pivat
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

Příloha č. 1

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.