Kategorie vzorů

Protokol o předání nemovitosti (bytu)

Předávací protokol je užitečný dokument sloužící k zaznamenání stavu předávaného domu (bytu). Lze ho připojit k nájemní smlouvě nebo kupní smlouvě a sepisuje se při předání bytu nájemci nebo kupujícímu.

V protokolu je vhodné identifikovat nemovitost a jejího majitele/prodávajícího, dále je vhodné zaznamenat nájemce/ prodávajícího, stavy měřičů spotřeby elektrické energie, tepla, vody, plynu. Užitečnými údaji jsou také počet předaných klíčů od bytu, vchodových dveří, schránky a sklepa či popis vybavení jednotlivých místností, které v bytě zůstalo a stav tohoto vybavení včetně závad na něm.

Předávací protokol slouží oběma stranám smlouvy jako ochrana v případě sporu. Vhodné je doplnit předávací protokol o fotografie či videozáznam dokumentující skutečný stav.

V případě sepsání protokolu při vzniku nájemní smlouvy je vhodné sepsat předávací protokol i při vrácení nemovitosti zpět majiteli. Odpovídá-li stav vracené nemovitosti stavu při předání, samozřejmě s přihlédnutím k drobnému opotřebení, nemůže pronajímatel z tohoto důvodu krátit kauci složenou nájemcem.

 

 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NEMOVITOSTI
(dále jen „Protokol“)

 Václav Růžička
nar. 3. 7. 1956
bytem Vítězská 23/988, 108 00 Praha 10
(dále jen „Předávací„)

a

Jindřich Namáhavý
nar. 9. 12. 1976
bytem Studenstká 33, 140 00 Praha 4
(dále jen „Přejímací„)

I. Úvodní ustanovení

1. Předávající na základě tohoto Protokolu je povinen předat Přejímajícímu byt č. 256, na adrese Jeseniova 87, 130 00 Praha 3 spolu s níže specifikovaným vybavením a součástmi.
2. Přejímající je povinen nemovitost byt spolu s níže specifikovaným vybavením a součástmi převzít.

II. Předmět předání

1. Předmětem předání je:

 • byt č. 256, o výměře 120 m2, na adrese Jeseniova 87, 130 00 Praha 3
 • parkovací místo č. 256 ve spodních garážích
 • klíče od vstupních dvěří v počtu 3 ks
 • klíče od bytu v počtu 3 ks
 • klíče od sklepa v počtu 2 ks
 • klíče od schránky v počtu 2 ks
 • klíče od společné zahrádky v počtu 3 ks

2. Stavy na měřidlech ke dni předání:

 • plynoměr – výrobní číslo 787251, ve stavu 9991888 m3
 • elektroměr – výrobní číslo 878125, ve stavu 8881999 kWh
 • vodoměr – výrobní číslo 512778, ve stavu 18989898 m3

3. Vybavení bytu:

 • obývací pohovka „Slza“ – č. 88875, černé barvy
 • kuchyňská linka RINGULH výrobní číslo 88757
 • jídelní stůl BJURSTVA se 4 židlemi VILMAR
 • rám postele BRUSALI s matrací

III. Závěrečná ustanovení

1. Předávající prohlašuje, že ke k bytu a jeho vybavení neváznou žádná práva třetích osob a nejsou mu známi žádné skryté vady.
2. Přejímající potvrzuje, že uvedený stav je v souladu se stavem faktickým a při předání nezjistil žádné vady.
3. Tento Protokol je nedílnou součástí Nájemní smlouvy ze dne 12. 7. 2014.
4. Tento Protkol je vyhotoven ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
5. Smluvní strany svým podpisem potvrzují správnost Protokolu a svoji vůli.

 

V Praze dne 12. 7. 2014

 

Václav Růžička                                    Jindřich Namáhavý
Předávací                                               Přejímací

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 27x, průměr: 4,19)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.