Kategorie vzorů

Protokol o předání a převzetí bytu

Typickou přílohou smlouvy, či její nedílná součást, o nájmu bytu je tzv. protokol o předání a převzetí bytu, ve kterém si nájemce a pronajímatel postaví na jisto stav a příslušenství bytu v okamžiku jeho předání.

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BYTU

 

 

Tomáš Nový
 nar. 7. 3. 1976

bytem Lípová 79, 120 00 Praha 2

(dále jen „Přejímající„)

 

a

 

Ladislav Starý

nar. 12. 3. 1959

bytem Javorová 63, 130 00 Praha 3

(dále jen „Předávající„)

 

 

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 1.1.2014 byla mezi pronajímatelem panem Tomášem Novým a nájemcem panem Ladislavem Starým uzavřena Smlouva o nájmu bytu ve 2. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 s halou, v budově č.p. 123, stojícím na pozemku parc. č. 2897 o výměře 289 m2, označeného jako zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1234 pro obec Praha, katastrální území Žižkov.

 

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho roku, tj. do dne 30.11.2015.

 

 

II. Předmět předání

1. Předmětem předání je:

 • byt č. 4, o výměře 100 m2, na adrese Koněvova 123, 130 00 Praha 3
 • klíče od vstupních dveří domu v počtu 3 ks
 • klíče od bytu v počtu 3 ks
 • klíče od schránky v počtu 2 ks

 

2. Stavy na měřidlech ke dni předání:

 • elektroměr – výrobní číslo A123456, ve stavu 20.765 kWh ke dni 30.11.2015
 • vodoměr – výrobní číslo 76G289, ve stavu 1.386 m3 ke dni 30.11.2015

 

3. Vybavení bytu:

 • sedací souprava „Humr“ černé barvy
 • kuchyňská linka
 • elektrický sporák
 • lednice
 • jídelní stůl se 4 židlemi
 • pračka
 • rám postele s matrací

 

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany potvrzují, že výše uvedené vybavení a zařízení je ve stavu a v počtu výše uvedeném, a že tento protokol vyjadřuje skutečný stav bytu a svým podpisem toto stvrzují.

2. Tento Protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Předávající a jeden Přejímající.

 

 

V Praze dne 30. 11. 2015

 

 

Ladislav Starý                                         Tomáš Nový

Předávající                                               Přejímací

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.