Kategorie vzorů

Smlouva o obstarání prodeje věci

Smlouva o obstarání prodeje věcí

 

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ PRODEJE VĚCI
Dnešního dne uzavřeliAlfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Obstaratel“)aPetr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Objednatel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o obstarání prodeje věci

uzavřenou dle § 737 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ.
1.1 Objednatel hodlá traktor zn. Zetor, r.výroby 1971 (dále jen „Věc“) prodat.
1.2 Obstaratel hodlá prodej Věci pro Objednatele učinit.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Obstaratel se zavazuje, že převezme od Objednatele Věc a Objednatel se zavazuje, že Obstarateli Věc předá.
2.2 Obstaratel se zavazuje, že Věc prodá za 88.000,- Kč ve lhůtě 21 dní. Pro případ odstoupení před uplnutím této lhůty se sjednává poplatek ve výši 1000,- Kč.
2.3 Objednatel se zavazuje vyplatit za obstarání prodeje Věci podle čl. 2. odměnu Obstarateli.

3. ODMĚNA
3.1 Objednatel a Obstaratel se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v č. 2 této smlouvy činí 8.000,- Kč.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Obstaratel                                                                                        Objednatel

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.