Kategorie vzorů

Smlouva o výpůjčce auta

Chcete své auto půjčit svému známénu na dobu, co budete v zahraničí? Jak ošetřit, že po návratu získáte své auto bezpečně zpět?

SMLOUVA O VÝPŮJČCE AUTOMOBILU 

 Jiří Studený
Nar. 5. 5. 1975
Bytem Ostravská 11, 145 89 Teplice
(dále jen jako „Půjčitel“)

a

Jaroslav Chládek,
Nar. 28.2.1974
Bytem Zelená 15, 145 89 Teplice,
(dále jen jako „Vypůjčitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výpůjčce
(dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I.

Půjčitel vypůjčuje dnešním dnem Vypůjčiteli osobní automobil Ford Focus, barva zelená SPZ: 4U0 4891 č. karoserie WXWY45887566321115 ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Vypůjčitel je na základě této smlouvy a po dobu v ní výslovně uvedenou oprávněn automobil bezplatně užívat, a to výhradně za účelem cesty na rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Vypůjčitel je povinen automobil chránit před poškozením, ztrátou a zničením.

II.

Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí automobilu. Vypůjčitel dále potvrzuje, že osobní automobil je bez viditelných či jiných zjevných vad. Vypůjčitel po dobu účinnosti této smlouvy nese veškeré náklady na provoz automobilu a veškeré související poplatky.

Vypůjčitel není oprávněn přenechat automobil k užívání jinému.

III.

Výpůjčka je sjednána na dobu od 1.7.2013 do 21. 8. 2013.

IV.

Vypůjčitel se zavazuje vrátit automobil Půjčiteli v místě bydliště Půjčitele nejpozději 21.8.2013.

V případě prodlení s vrácením automobilu zaplatí Vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

V.

Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, po jednom vyhotovení pro každého z účastníků.

Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Teplicích dne 1.7.2013V Teplicích dne 1.7.2013

Jiří Studený

Jaroslav Chládek

Půjčitel

Vypůjčitel

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 18x, průměr: 4,11)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.