Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: právní jednání za nezletilého

Návrh na schválení právního jednání za nezletilého

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014 je k právním jednáním, činěným za nezletilého, které se netýkají běžného jednání, potřebují rodiče souhlas soudu. Tato jednání jsou vymezena v § 898 NOZ a týkají se především právních jednání souvisejících s nemovitostmi, dary, dědictvím, nepatrné hodnoty a uzavírání smluv zavazujících k opětovnému dlouhodobému plnění nebo vypovídání smluv o různých spořeních. Soud v těchto případech ustanovuje nezletilému kolizního opatrovníka, který jedná v souladu se zájmy nezletilého a musí se k návrhu vyjádřit.

 

 

pozn.: Dne 6.4.2016 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření a schválení soudem výpovědi smlouvy o stavebním spoření je třeba pouze ve 2 případech:

  1. jeden ze zákonných zástupců s výpovědí smlouvy nesouhlasí
  2. k výpovědi dochází před ukončením 6 let trvání smlouvy

Tedy v případě, že smlouva trvala min. 6 let a oba zákonní zástupci s výpovědí souhlasí, není nutné schválení právního jednání za nezletilého soudem.

více viz článek:

Výpověď smlouvy o stavebním spoření za nezletilého bez souhlasu soudu

 

 

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.