Kategorie vzorů

Návrh na schválení právního jednání za nezletilého

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014 je k právním jednáním, činěným za nezletilého, které se netýkají běžného jednání, potřebují rodiče souhlas soudu. Tato jednání jsou vymezena v § 898 NOZ a týkají se především právních jednání souvisejících s nemovitostmi, dary, dědictvím, nepatrné hodnoty a uzavírání smluv zavazujících k opětovnému dlouhodobému plnění nebo vypovídání smluv o různých spořeních. Soud v těchto případech ustanovuje nezletilému kolizního opatrovníka, který jedná v souladu se zájmy nezletilého a musí se k návrhu vyjádřit.

 

 

pozn.: Dne 6.4.2016 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření a schválení soudem výpovědi smlouvy o stavebním spoření je třeba pouze ve 2 případech:

  1. jeden ze zákonných zástupců s výpovědí smlouvy nesouhlasí
  2. k výpovědi dochází před ukončením 6 let trvání smlouvy

Tedy v případě, že smlouva trvala min. 6 let a oba zákonní zástupci s výpovědí souhlasí, není nutné schválení právního jednání za nezletilého soudem.

více viz článek:

Výpověď smlouvy o stavebním spoření za nezletilého bez souhlasu soudu

 

 

 

Okresní soud v Děčíně

Masarykovo nám. 1/1

405 02 Děčín

 

Návrh na schválení právního jednání za nezletilého

 

nezletilý:        Petr Nový

nar. 10.2.2005

bytem: Přímá 35, 405 02  Děčín

 

matka:            Zuzana Nová

nar. 14.5.1979

bytem: Přímá 35, 405 02  Děčín

 

otec:                Pavel Nový

nar. 17.9.1976

bytem: Přímá 35, 405 02  Děčín

Matka a otec nezletilého uzavřeli s Polabskou stavební spořitelnou, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mokrá 28, IČ 1256398, dne 1.7.2008 smlouvu o stavebním spoření č. 111222333, na částku 1.000,- Kč měsíčně. K datu 1.7.2014 je na tomto účtu nezletilého naspořena částka 72.000,- Kč.

Rodiče nezletilého podali Polabské stavební spořitelně, a.s. dne 1.7.2014 výpověď této smlouvy.

důkazy:

  • smlouva č. 111222333, ze dne 1.7.2008
  • oznámení o přijetí smlouvy o stavebním spoření
  • výpis z účtu ke dni 1.7.2014
  • výpověď smlouvy ze dne 1.7.2014

 

Vzhledem ke skutečnosti, že toto jednání se netýká běžných záležitostí nezletilého, žádají rodiče nezletilého o schválení tohoto právního jednání za nezletilého soudem, když s ohledem na odůvodněné zájmy nezletilého, chtějí rodiče z naspořených peněz provést kompletní rekonstrukci jeho dětského pokoje, která je třeba i s ohledem na skutečnost, že nezletilý začne od září 2014 navštěvovat 1. třídu základní školy a dále rodiče chtějí i vyměnit stávající okna v jeho dětském pokoji za plastová, jakož i provést celkové zateplení nemovitosti, v níž celá rodina bydlí.

důkaz:

  • výslech rodičů nezletilého

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádají tedy rodiče nezletilého soud, aby po provedeném dokazování vydal v souladu s § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento

 r o z s u d e k :

             Soud schvaluje  právní jednání rodičů, tj. matky Zuzany Nové, nar. 14.5.1979, bytem Přímá 35, 405 02  Děčín a otce Pavla Nového, nar. 17.9.1976, bytem Přímá 35, 405 02  Děčín, za nezletilého Petra Nového, nar. 10.2.2005, bytem Přímá 35, 405 02 Děčín, spočívající ve vypovězení smlouvy o stavebním spoření č. 111222333, uzavřené dne 1.7.2008  s Polabskou stavební spořitelnou, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mokrá 28, IČ 1256398, a výplatu těchto naspořených peněžních prostředků v částce 72.000,- Kč.

V Děčíně, dne 2.7.2014

Zuzana Nová                          Pavel Nový

podpis matky                          podpis otce

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.