Kategorie vzorů

Povinnost podat insolvenční návrh

Přestože je insolvenční právo postaveno primárně na zásadě dispoziční, insolvenční zákon zakotvuje pro některé osoby povinnost podat v případě úpadku na sebe insolvenční návrh. Tato výjimka z dispoziční zásady vychází z toho faktu, že úpadek je v případě těchto osob považován za protiprávní (nezákonný) stav, v rámci kterého je možné dovozovat i odpovědnost osob za nepodaný insolvenční návrh, ale i za návrh, který byl podán opožděně.

Povinnost některých osob podat tzv. dlužnický insolvenční návrh vyplývá zejm. z ust. § 98 insolvenčního zákona, tedy, že dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka. Povinnost není splněna, bylo-li řízení o insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh odmítnut.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zákonnou povinnost podat insolvenční návrh (jde-li samozřejmě o úpadek těchto osob), má:

  • právnická osoba
  • fyzická osoba – podnikatel.

 

Povinnost podat insolvenční návrh se vztahuje na obě formy úpadku (tj. platební neschopnost i předlužení).

Ostatní (zejm. tedy fyzické osoby nepodnikatelé) takovouto povinnost ze zákona nemají, lze však samozřejmě doporučit zvažovat možnost řešení úpadku těchto osob v rámci dnes již velmi velkorysého oddlužení.

K tomu:

Sepis návrhu na oddlužení (kdo může): https://www.vzory.cz/polopate/kdo-muze-sepsat-a-podat-navrh-na-povoleni-oddluzeni/#.XaybtZMzYcg

K obecným podmínkám na oddlužení zde: https://www.vzory.cz/polopate/podminky-oddluzeni-od-1-6-2019/#.XPk8ANMzYch

K náležitostem návrhu na oddlužení zde: https://www.vzory.cz/temata/insolvencni-pravo/nalezitosti-navrhu-na-povoleni-oddluzeni-od-1-6-2019/

K minimální výši splátek v oddlužení: https://www.vzory.cz/polopate/jaka-je-minimalni-vyse-splatek-v-oddluzeni/

Tato problematika je samozřejmě složitější, tento text je určen pouze k té nejzákladnější orientaci, zejména k povědomí o povinnosti podat insolvenční návrh.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.