Kategorie vzorů

Podmínky oddlužení od 1.6.2019

Oddlužení (neboli tzv. osobní bankrot) je jedním z možných forem řešení předluženosti osob. Základní podmínkou pro oddlužení je, že je dlužník v tzv. úpadku.

V úpadku je podle insolvenčního zákona ten, kdo má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Přičemž závazky není schopen plnit v případě, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

V takovémto případě je rozumné, požádat insolvenční soud, aby úpadek dlužníka byl řešen, přičemž jedným z možných řešních je již zmíněný osobní bankrot (oddlužení), které je primárně určeno fyzickým osobám nepodnikatelům (přestože i fyzické osoby podnikatele lze oddlužit – ovšem za odlišných podmínek).

Podmínky oddlužení jsou od 1.6.2019 stanoveny (v případě splátkového kalendáře) následovně:

  1. Dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši – jedná se o ideální model oddlužení, kdy v rámci plnění splátkového kalednáře dojde k vyrovnání všech dluhů insolvenčního dlužníka.
  2. Dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek – jedná se o novou možnost od 1.6.2019 oddlužení (tzv. oddlužení ve zrychleném režimu), kdy postačí uhradit 60% všech dluhů insolvenčního dlužníka a oddlužení je možné ukončit již po 3 letech.
  3. Po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek –  Zde je zachována 30% hranice splnění všech dluhů, v takovémto případě bude oddlužení splněno a dojde k osvobození od zbytku nezaplacených dluhů v rámci oddlužení. Novinkou však je možnost prolomení této hranice, tedy splnění oddlužení i pod 30% všech dluhů. To bude na úvaze soudu, bude třeba vyvinout maximální úsilí (stálý pracovní poměr, snaha najít si lépe placenou práci,…atd) k maximálnímu možnému uspokojení. Zde bude možné jít i pod 30 % všech dluhů insolvenčního dlužníka.
  4. Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,71)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.