Kategorie vzorů

Jak se bránit zveřejnění citlivých nahrávek/fotek na internetu?

Jaké jsou možnosti obrany v případě, kdy třetí osoba bez Vašeho svolení či vědomí zveřejní na internetu Vaše soukroméfotografie či videozáznamy, které jsou citlivého charakteru?

( Převzato z https://www.uoou.cz/jak-se-branit-zverejneni-citlivych-nahravek/d-20359/p1=1099)

  1. Pokud dojde k neoprávněnému zveřejnění Vašich soukromých fotografií či video záznamů citlivého charakteru na internetu, které Vás mohou poškodit, obraťte se na Policii ČR či státní zastupitelství s trestním oznámením. V úvahu připadá několik trestných činů, jejichž skutkové podstaty by mohly být takovým jednáním naplněny. Jde zejména o trestný čin poškození cizích práv, definovaný v § 181 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestní oznámení učiňte tak i v případě, pokud neznáte původce poškozujícího jednání, neboť policie disponuje pravomocemi, které umožňují identifikovat pachatele a další osoby odpovědné za zveřejňování a šíření nahrávek i v prostředí internetových sítí.
  2. Dále kontaktujte provozovatele internetových stránek, na kterých se Vaše snímky objevily, a požádejte jej o vyjádření k odpovědnosti za vložený obsah (tj. nahrávky, která se Vás týká). Dle § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele v těchto případech:
    a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
    b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Na základě Vašeho upozornění a doložení protiprávnosti zveřejnění citlivých snímků by měl provozovatel stránek znemožnit přístup ke snímkům, a odstranit je.

Pokud jsou nahrávky šířeny s dalšími údaji, pod nimiž je lze na internetu snadno vyhledat a spojit s Vaší osobou, můžete zaslat žádost provozovatelům internetových vyhledávačů o odstranění výsledků vyhledávánívztahující se k protiprávně zveřejněným citlivým snímkům. Vyřízení Vaší žádosti podléhá přezkumu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací ohledně využití tohoto práva „být zapomenut“ naleznete zde.

Výzvu k odstranění výsledků vyhledávání můžete uplatnit také u zahraničních provozovatelů vyhledávačů a obdobných služeb, bez ohledu na to, zda deklarují vázanost českou právní úpravou a pravidly výše uvedeného zákona o službách informační společnosti nebo zákona o ochraně osobních údajů.

Neoprávněné zpřístupnění soukromých snímků, zejména citlivého charakteru, představuje pro fyzickou osobu značný zásah do jejího soukromí a ochrany osobnosti, lze se proti tomu, kdo snímky zveřejnil bránit soukromoprávní cestou, v rámci ochrany osobnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Můžete se tak domáhat, aby původce odstranil nebo zamezil zveřejňování snímků, jež jsou pro Vás jako dotčenou osobu citlivé. V daném případě se lze obrátit na soud s návrhem, aby přikázal zdržet se určitého jednání a případně i požadovat další přiměřené zadostiučinění.

Kompletně převzato z: https://www.uoou.cz/jak-se-branit-zverejneni-citlivych-nahravek/d-20359/p1=1099

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,86)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.