Kategorie vzorů

Společný návrh manželů na rozvod manželství

Jak na společný návrh na rozvod manželství?

Předchozí článek (zde)  byl věnován vzoru návrhu na rozvod manželství, který je podáván jedním z manželů. Oproti předchozímu případu se společný návrh manželů na rozvod manželství vykazuje tím, že soud v souladu s ustanovením § 757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občasnkého zákoníku (dále jen „OZ“) nezkoumá příčiny rozvratu manželství. Výslech účastníků tak proběhne, avšak soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství. V některých případeh je dokonce upuštěno od nařízení jednání a účastníci tak obdrží pouze rozsudek.

Aby soud upustil od zjišťování příčin rozvratu manželství, musí být současně splněny podmínky vymezení v ustanovení § 757 OZ, kterými jsou:

  • ke dni podání návrhu muselo manželství trvat nejméně jeden rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
  • manželé se dohodli na úpravě práv a poměrů společného nezletilého dítěte, které doposud nenabylo plné svéprávnosti,
  • manželé se dohodli na úpravě majetkových poměrů, svého bydlení a případně výživného po dobu po rozvodu.

Dohoda o majetkovém vypořádání manželů (úprava majetkových poměrů, bydlení, případně výživného na dobu po rozvodu manželství) vyžaduje písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

VZOR

Okresní soud v Nymburce

Soudní 966/10

288 62 Nymburk

(pozn. Návrh se podává soudu, v jehož obvodu mají, nebo měli manželé poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu bydlí alespoň jeden z manželů. Pokud takový soud není, pak je věcně příslušný obecný soud manžela, který NEPODAL návrh na zahájení řízení a v případě, že není ani takového soudu, pak jím bude obecný soud manžela, který PODAL návrh na zahájení řízení.)

( pozn. Soudní poplatek ve věci rozvodu manželství činí částku 2.000,- Kč. Dle § 138 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu může předseda senátu, na návrh účastníka řízení, přiznat osvobození od soudních poplatklů, pokud to odůvodňují poměry účastníka a nejde-li o svévolné, nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování, nebo bránění práva. Soudní poplatky do výše 5.000,- Kč je možno platit kolkovými známkami.)

 

 

 

Manžel: Karel Novák, nar. 25. 9. 1964, trvale bytem nám. Přemyslovců 171, 288 62 Nymburk

 

Manželka: Pavlína Nováková, nar. 17. 4. 1970, trvale bytem Husova 142, 250 88 Čelákovice

 

Společný návrh manželů na rozvod manželství

 

 

Přílohy: dle textu

I.

            Manželství bylo uzavřeno dne 7. 8. 1990 před Úřadem městské části pro Prahu 2. U obou manželů se jedná o manželství prvé. V průběhu trvání manželství se nám nenarodilo žádné dítě.

Důkaz: Oddací list ze dne 7. 8. 1990

 

II.

            Zpočátku bylo naše manželství spokojené, avšak postupně začalo docházet ke stále častějším rozporům a začala se projevovat rozdílnost našich povah a názorů, zejména na vedení společné domácnosti a zaměstnání. V posledních letech docházelo k postupnému citovému odcizení a narušení manželského soužití. Rovněž naše představy ohledně společné budoucnosti nejsou již nadále slučitelné.

Zejména v posledním roce docházelo k postupné eskalaci rozdílnosti našich povah což vedlo k tomu, že si manžel v lednu roku 2019 našel vlastní bydlení a od této doby nežijeme ve společné domácnosti.

Na úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného na dobu po rozvodu jsme se dohodli.

Důkaz: Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů

 

III.

            Manželství za současného stavu neplní žádný ze zamýšlených účelů a zůstává tak svazkem pouze formálním. Vzhledem k výše uvedenému máme za to, že je trvale  a nenapravitelně rozvráceno, nelze očekávat jeho obnovení, a proto navrhujeme, aby soud vydal tento

R o z s u d e k:

I. Manželství Karla Nováka, nar. 25. 9. 1964 a Pavlíny Novákové, rozené Svobodové, 17. 4. 1970, uzavřené dne 7. 8. 1990 před Úřadem městské části pro Prahu 2, se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

……………………………….                                                                    ……………………………….

Manžel                                                                                          Manželka

 

V Praze dne 10. 3. 2021

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.