Kategorie vzorů

Dohoda o zamezení konkurenčního jednání po skončení pracovního poměru

Konkureční doložka.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

DOHODA O ZAMEZENÍ KONKURENČNÍHO JEDNÁNÍ PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Zaměstnanec“)

tuto

dohodu o zamezení konkurenčního jednání po skončení pracovního poměru

v souladu s § 29a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zaměstnanec je v pracovní poměru u Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne 4.5.2005 na pozici: programátor (dále také „Pracovní poměr“).

1.2 Zaměstnavatel hodlá předejít případnému konkurenčnímu jednání ze strany Zaměstnance za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT DOHODY

2.1 Zaměstnanec se zavazuje, že se po dobu následujících 9 měsíců po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která je předmětem činnosti Zaměstnavatele nebo činnosti, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání Zaměstnavatele.

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje Zaměstnanci poskytnout peněžité vyrovnání nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku Zaměstnance dle článku 2.1. této smlouvy, tj. 50.000,- Kč.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.