Kategorie vzorů

Zúžení společného jmění manželů – charakteristika a vzor

Problematice zúžení SJM je věnován v současné literatuře mnohem širší prostor než modifikaci následující, tedy než rozšíření SJM z důvodu, že věci, o něž se dohodou manželů rozšiřuje jmění manželů se stávají bez dalšího součástí SJM, kdežto při zúžení je nutné míti na paměti, že mnohdy je zapotřebí určit výlučného vlastníka konkrétní věci, o níž je SJM zužováno.

Zúžením společného jmění mohou manželé ze společného jmění vyjmout movité i nemovité věci a stanovit, že se nově stanou výlučným vlastnictvím jednoho z nich. V případě zúžení se mohou také dohodnout, že věc, kterou si teprve chystají pořídit, se nikdy součástí společného jmění nestane.[1]Jak již výše citovaný odstavec napovídá, zúžit SJM je možné i pro futuro, tedy do budoucna, přičemž tím určujeme, že se určitý majetek nebo závazky nestanou součástí SJM. Otázka určení vlastníka dané věci je již záležitostí vypořádacího řízení, avšak jak lze ze zákona dovozovat, součástí smlouvy o zúžení SJM by měla být dohoda o vypořádání, kde však postačí jediné – určení vlastníka, který věc nabyde do svého výlučného vlastnictví. Smlouvu o zúžení SJM není možné uzavřít se zpětnými účinky.

 

SMLOUVA O BUDOUCÍM ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Lucie Košatová
nar. 13.2.1989
bytem Lekná 134, Kladno

(dále jen „snoubenka“)

a

Jan Široký
nar. 28.9.1987
bytem Náměstí Krátkých 6, Kladno

(dále jen „snoubenec“)

 

jejichž totožnost byla ověřena občanskými průkazy,

se dostavili dne 6.3.2017 společně do kanceláře notáře Mgr. Karla Planého, se sídlemNáměstí Krátkých 225, Kladno, chtějíc vstoupit dne 8.7.2017 v 11.00 hod. do manželství,
vyjádřili oba před ním shodně svou vůli upravit touto smlouvou, sepsanou notářem Mgr. Karlem Planým, své budoucí majetkové poměry po vstupu do manželství následovně:


I.

V budoucnu vzniklé společné jmění manželů se dohodou manželů zužuje na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti a jiný majetek nabytý za doby trvání manželství bude nabýván do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.
II.

Obě strany prohlašují, že jsou plně svéprávné.

 

III.

Znění smlouvy bylo notářem snoubencům přečteno a oběma snoubenci schváleno. Smlouva je vyhotovena notářským zápisem ve 3 stejnopisech, přičemž snoubenec i snoubenka obdrží po 1 kuse, každý s platností originálu.

 

——————–                                                                                             ——————–
Lucie Košatová                                                                                               Jan Široký

 

————————–
notář Mgr. Karel Planý

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 3,70)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.