Kategorie vzorů

Česká kancelář pojistitelů a povinné ručení

Možná se vám už někdy stalo, že jste obdrželi dopis od České kanceláře pojistitelů, ve kterém stálo, že musíte uhradit určitou částku jako náhradu za povinné ručení, které jste neměli sjednané (a tudíž nehradili) v době, kdy vaše vozidlo sice bylo registrováno v registru vozidel, nýbrž nebylo provozováno, ani nestálo na veřejné pozemní komunikaci. Možná se vám taková situace nepřihodila. Nicméně v každém případě je dobré vědět, jak je tomu doopravdy a kdy může Česká kancelář pojistitelů oprávněně vymáhat příspěvek, za dobu, kdy nebylo registrované vozidlo provozováno.

 

Kdo je Česká kancelář pojistitelů? Je to profesní organizace pojistitelů zřízená zákonem č. 168/1999 Sb., která spravuje mj. Garanční fond, v jehož rámci je oprávněna požadovat úhradu příspěvku vůči vlastníkům a provozovatelům nepojištěných vozidel podle § 24c zákona č. 168/1999 Sb. ČKP je tedy organizace, která smí požadovat úhradu za vozidlo, na které nebylo sjednáno povinné ručení, ač sjednáno být mělo. A zde je právě kámen úrazu. V ustanovení § 24c odst. 1 zákona se praví následující:

 

§ 24c

(1) Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel 27a) v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).

 

Je patrné, že všude se hovoří o „provozovaném“ vozidle, a z toho tedy vyplývá, že jestliže vozidlo není provozované, nevzniká vlastníkovi vozidla povinnost uhradit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Pro úplnost si ukážeme ještě § 1 odst. 2 spolu s § 16 odst. 1 písm. a), které praví:

 

§ 1

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

 

§ 16

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 1 a ost. 2 provozuje nebo ponechává na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti,

 

Z uvedeného je zřejmé, že ČKP smí úhradu příspěvku požadovat pouze tehdy, pokud na vozidlo mělo být sjednané povinné ručení, ale sjednané ve skutečnosti nebylo. Musí se tedy jednat o nepojištěné vozidlo, registrované v registru vozidel a zároveň provozované na pozemní komunikaci. Za neprovozované vozidlo na pozemní komunikaci nemůže Česká kancelář pojistitelů požadovat příspěvek do Garančního fondu.

 

Jaké jsou tedy vaše možnosti ve chvíli, kdy obdržíte dopis od ČKP? Pokud s dopisem nesouhlasíte a částku zaplatit nechcete, máte možnost na něj písemně reagovat do 30 dnů. Jestliže v této lhůtě reagovat nebudete, musíte částku uhradit. Zároveň je potřeba počítat s tím, že důkazní břemeno leží na vlastníkovi, resp. provozovateli vozu. Znamená to tedy, že musíte později nějakým způsobem doložit, že vaše vozidlo nebylo v rozhodné době na pozemní komunikaci např. proto, že bylo neschopné provozu (bylo odloženo v servisu), apod..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.