Kategorie vzorů

Vystěhujte se! Aneb dostal jsem výpověď z nájmu bytu, jak se bránit?

Jedná se o záležitosti denní praxe, kdy se nejeden nájemce ocitne v neblahé situaci, když obdrží od pronajímatele výpověď z nájmu bytu. Je tedy zapotřebí obecné povědomí o možnostech obrany proti takovému počínání.

Český právní řád umožňuje obranu skrze 2 instituty: skrze námitky proti výpovědi z nájmu bytu a skrze návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.

V každém případě je ze strany pronajímatele ve výpovědi nutné poučit nájemce o těchto zákonem nabízených možnostech, protože v opačném případě se jedná o neplatně učiněnou výpověď, avšak s tou nuancí, že pokud výpověď neobsahuje poučení o právu podat námitky, nezpůsobuje to bez dalšího neplatnost výpovědi a to s ohledem na chybějící právní následky učiněných námitek (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018).

Námitky proti výpovědi z nájmu bytu jsou, jak již výše uvedeno, jednou z možností obrany proti obdržené výpovědi z nájmu bytu, nicméně, jako takové sami o sobě nemají žádné právní následky a nejsou ani nezbytnou podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. O předmětných námitkách rozhoduje subjekt, z jehož strany byl nájem vypovězen, nikoliv soud, jako je tomu v případě podání návrhu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu. Současně k uplatnění námitek zákon nestanovuje žádnou lhůtu, oproti předmětnému návrhu na přezkum oprávněnosti výpovědi, jenž musí být k soudu podán v prekluzivní lhůtě dvou měsíců od doručení výpovědi. Oba instituty procesní obrany proti obdržené výpovědi z nájmu bytu existují vedle sebe a nejsou vzájemně nikterak podmíněné.

NÁMITKY PROTI VÝPOVĚDI Z NÁJMU BYTU  

Já, Marcela Volná, narozená 15. 7. 1987, trvale bytem Zelená 1467, Kladno vznáším námitky proti výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 14 nacházející se v domě čp. 1467 v ulici Zelená, Kladno, jenž jsem obdržela dne 10. 7. 2020.

Předně nesouhlasím s uváděnými důvody výpovědi, neboť po celou dobu trvání nájemního vztahu se chovám slušně k ostatním obyvatelům domu, nikoliv urážlivě, dodržuji smluvená pravidla a svým užíváním nikoho neomezuji.

Žádám tedy, aby předmětné důvody byly znovu posouzeny a výpověď vzata zpět, v opačném případě jsem připravena požádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.

 

S pozdravem

Marcela Volná

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.