Kategorie vzorů

Smlouva o zřízení osobního věcného břemene

Smlouva o zřízení osobního věcného břemene

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

 

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Oprávněný“)

 

a

 

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Povinný“)

(společně dále také „smluvní strany“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

smlouvu o zřízení služebnosti

uzavřenou dle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský
zákoník (dále také „občanský zákoník“).

 

  1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Povinný je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 545, ostatní plocha, o výměře 54 m2, v k.ú., Blatná, obec Broumov (dále také „Nemovitost“).

1.2 Povinný hodlá k Nemovitosti zřídit věcné břemeno ve prospěch Oprávněného za podmínek stanovených v této smlouvě.

 

  1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

2.1 Povinný zřizuje k Nemovitosti ve prospěch Oprávněného služebnost – právo průchodu a průjezdu.

2.2 Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá a Povinný je povinen toto právo strpět.

 

 

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

 

V Praze dne 3. 3. 2014                                                                   V Praze dne 3. 3. 2014

Oprávněný                                                                                        Povinný

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 9x, průměr: 3,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.