Kategorie vzorů

Žaloba na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce, podaná proti dopravci

Komu se to ještě nestalo? Určitě každý z nás ve svém životě zažil, že mu balíček doručovaný poštou přišel v neadekvátním stavu. Na koho se obrátit v případě způsobené škody a jakým způsobem?

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 20.4.2006

Žalobce: Orfinus, s.r.o.
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 3, PSČ 120 00
IČO 78945612
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32165,

Žalovaný: BCD, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 78, PSČ 140 00
IČO 8791235
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98754,

[žaloba na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce – podaná proti dopravci]
Žaloba na zaplacení částky ve výši 23.500,- Kč
D v o j m o

Přílohy: dle textu

I.
Žalobce, k zajištění své účasti na výstavě „Flora Olomouc“, uzavřel se žalovaným dne 1. 4. 2005 v souladu s ustanovením § 610 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, smlouvu o přepravě věci, jejímž předmětem byla přeprava 143 ks palet s okrasnými květinami a květináči z Prahy do Olomouce. Místem určení byly výstavní plochy Flory Olomouc, kde zásilku převzal zaměstnanec žalobce.

Důkaz: přepravní smlouva (příloha 1)

II.
Při převzetí zásilky zaměstnanec žalobce, Josef Vomáčka, bytem Jílová 4, Olomouc, zjistil dne 5. 4. 2005 v přítomnosti řidiče, Františka Kobolky, bydliště Kozojedy, Leninova 2, že palety v nákladním prostoru vozidla jsou nahnuty. Při kontrole přepravovaného zboží při vykládce z vozidla bylo zjištěno zničení květin, uložených na 5 paletách, v hodnotě 23 500 Kč, o čemž byl sepsán s řidičem žalovaného zápis o škodě.

Důkaz: zápis o škodě z 5. 9. 2005 (příloha 2)
výslech Františka Kobolky, bydliště Kozojedy, Leninova 2
výslech Josefa Vomáčky, bytem Jílová 4, Olomouc
soupis zničených květin a výpočet škody (příloha 3)

III.
Vzniklou škodu reklamoval žalobce u žalovaného dopisem z 14. 7. 2005, k němuž přiložil opisy přepravní smlouvy, zápisu o škodě a výpočet škody, s požadavkem na úhradu vniklé škody v částce 23 500 Kč. Žalovaný dopisem z 6. 8. 2005 odmítl hradit celou škodu, navrhl žalobci úhradu poloviny škody s tím, že na vzniku škody se podílelo i nedostatečné zajištění zásilky. S tímto návrhem žalobce nesouhlasil dopisem z 15. 8. 2005 z toho důvodu, že podle ustanovení § 622 odst. 2 obchodního zákoníku dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí dopravcem až do jejího příjemci. Přes další urgence ze dne 5. 10. a 8. 11. 2005 však žalovaný vzniklou škodu žalobci neuhradil.

Důkaz: dopisy žalobce z 14. 7., 15.8., 5. 10. a 8.11. 12. 2005 (přílohy 3 až 5)
dopis žalovaného z 6. 8. 2005 (příloha 6)

IV.
Na základě uvedených skutečností1) proto navrhuje žalobce vydání tohoto

r o z s u d k u :

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 23 500 Kč spolu s náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.“

Orfinus, s.r.o.

1) Příklad žaloby vychází z právní úpravy odpovědnosti dopravce za škodu, vzniklou
na zásilce přepravované podle smlouvy o přepravě věci podle § 609 a násl. obchodního
zákoníku. Podle § 622 obch. zákoníku odpovídá dopravce za škody na zásilce,
vzniklé po převzetí zásilky dopravcem k přepravě až do jejího vydání příjemci, ledaže
by nemohl odvrátit vznik škody ani při vynaložení odborné péče. Prokáže-li
dopravce existenci některého z liberačních důvodů, uvedených v § 622 odst. 2 obch.
zákoníku, své odpovědnosti se zprostí.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 4,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.