Kategorie vzorů

Žaloba o náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu

Jak napsat žalobu o náhradu škody, kterou vůči vám způsobila osoba z důvodu porušení smluveného závazku?

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze dne 13.10.2005

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

[žaloba o náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu]
Žaloba na zaplacení částky ve výši 25.000,- Kč
Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.
Mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím byla dne 13.2.2005 uzavřena v souladu s obchodním zákoníkem smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Podle zmíněné smlouvy měli žalobce jako prodávající a žalovaný jako kupující spolu uzavřít kupní smlouvu v květnu 2005, jejíž předmětem by byl závazek k dodávce a odběru ve smlouvě specifikovaných olivových olejů.

Podle smlouvy ze dne 13.2.2005 byly obě smluvní strany oprávněné k vystavení návrhu smlouvy; návrh měl být předložen nejpozději 5ti dnů před začátkem příslušného měsíce. Návrhem ze dne 20.4.2005 žalobce požadoval v souladu se smlouvou ze dne 13.2.2005 uzavření smlouvy.

Dodávky se neuskutečnily, protože žalovaný neakceptoval návrh žalobce. Protože žalobce příslušné výrobky neobdržel, nemohl realizovat závazek vyplývající z další kupní smlouvy uzavřené dne 4.5.2004 se společností Sorem, s.r.o., IČ: 41235874, sídlem: Na Příkopech 45, Praha 1 – ta měla předmětné výrobky obdržet do 15.7.2005 a podle smluvního ujednání měla tato společnost právo na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s dodávkou. Smluvní pokutu žalobce této společnosti v souladu se článkem X. kupní smlouvy zaplatil dne 13.8.2005; zaplacená částka činila celkem 25 000 Kč.

Důkazy:

1. Smlouva ze dne 13.2.2005
2. Kupní smlouva ze dne 4.5.2004
3. Vyúčtování smluvní pokuty naším smluvním partnerem
4. Doklady o zaplacení smluvní pokuty našemu smluvnímu partnerovi

II.
Podle § 290 a § 373 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má žalobce nárok na náhradu škody, kterou žalobce vyčísluje ve výši zaplacené smluvní pokuty.1)

III.
Přes výzvu žalobce ze dne 20.4.2005, v níž byla žalovanému poskytnuta týdenní lhůtu k zaplacení částky 25 000 Kč, žalovaný škodu nenahradil.

Důkaz:

1. Dopis ze dne 20.4.2005

IV.
Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč 25 000, a to do 10ti dnů od právní moci rozsudku. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.“

Alfa s.r.o.

1) Nesplní-li zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu, může oprávněná strana požadovat náhradu škody způsobené jí porušením závazku uzavřít smlouvu..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,25)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.