Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: práva spotřebitele

Nová úprava mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR)

Právní řád poskytl pro řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem další alternativní nástroj pro řešení sporů spotřebitelského charakteru. Řízení se též označuje ADR. Mnohdy totiž končí spotřebitelské spory u soudu, přičemž soudní cesta je obecně vnímána jako pomalý a zdlouhavý způsob, jak se domoci svých práv. Dalším možným řešením je rozhodčí řízení. To je obecně rychlý, ovšem nákladný postup. Zákonodárce mohl být při schvalování předmětné novely veden i motivem možného částečného snížení nápadu na soudy. Příslušný zákon č. 378/2015 Sb., novelizující zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony, nabyl účinnosti 1. února 2016. Zdrojem informací o problematice jsou i Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen „Pravidla“) vydaná Českou obchodní inspekcí na základě zákonného zmocnění § 20x zákona.

Celý článek

O spotřebitelích a jejich právech

Spotřebitel, též anglicky consumer či německy Verbraucher, je slovo, které se na nás hrne ze všech stran. Různé kauzy spotřebitelů jsou vděčnými tématy velké části investigativních reportáží nejrůznějších audiovizuálních a tištěných medií. Spotřebitel je v nich povětšinou tím, kdo doplatí na špatné jednání podnikatele, je tím, kdo je klamán nebo jinak poškozen. A zpravidla se nemůže dovolat svých práv, což se mu leckdy podaří až díky právě příslušné medializaci svého problému, což rozhodně není nejběžnější způsob řešení v zásadě bagatelních sporů. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.