Kategorie vzorů

Žaloba na určení, že věc náleží do SJM

Manželské majetkové právo je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upraveno v ustanovení § 708 a násl., kdy společné jmění manželů je definováno jako to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. společné jmění manželů je pak dle občanského zákoníku děleno do třech režimů. Jedná se o režim zákonný, režim smluvený a režim založený rozhodnutím soudu.

Ustanovení § 709 občanského zákoníku pak stanovuje, co do společného jmění manželů náleží spolu s výjimkami, co se za společné vlastnictví manželů nepovažuje (např. dar).

V rámci vypořádání společného jmění manželů pak mohou nastat situace, kdy se jeden z bývalých manželů bude domnívat, že určitá věc do SJM náleží a druhý nikoliv. V případě, že se strany mezi sebou nebudou schopny dohodnout, je možné, aby se obrátily na soud se žalobou o určení, že věc do společného jmění manželů patří.

Obvodní soud pro Prahu 1

 

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

 

 

 

 

žalobkyně:                   Jana Rychlá, nar. 8.3.1973, trvale bytem Okružní 154, Praha 1

 

žalovaný:                     Lukáš Rychlý, nar. 19.12.1968, trvale bytem Obrtlá 63, Praha 1

 

 

Přílohy dle textu

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

 

I.

 

Žalobkyně spolu se žalovaným uzavřeli dne 7.7.2007 manželství před Městským úřadem pro Prahu 1. Manželství účastníků bylo rozvedeno rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18.11.2019, č.j. 12 C 154/2019 – 26, které nabylo právní moci 28.11.2019. Účastníci řízení mezi sebou uzavřeli dne 3.2.2020 Dohodu o vypořádání společného jmění manželů, ve které ovšem nevypořádali movitou věc – porcelánovou sošku v podobě tančícího páru ve stylu rokoko. Žalobkyně odhaduje hodnotu této sošky okolo 10.000,- Kč, nicméně znalecké ocenění nemá, neboť tomu brání žalovaný, který tvrdí, že předmětná soška není součástí společného jmění manželů a není tedy důvod ji nechat ocenit a vypořádat.

 

Důkaz:              rozsudek Obvodního soud pro Prahu 1, č.j. 12 C 154/2019 – 26 s vyznačenou doložkou právní moci;

dohoda o vypořádání společného jmění manželů z 3.2.2020

s výhradou důkazů dalších.

 

II.

 

Žalobkyně je toho názoru, že soška je součástí společného jmění manželů, neboť ji spolu se žalovaným dostali darem od rodičů žalovaného jako dar k výročí svatby účastníků řízení. Předání daru byli přítomni nejenom rodiče žalovaného a žalobkyně, ale i dalších 10 osob a rodiče žalovaného předávali dar obou účastníkům společně se slovy, že jim přejí krásné výročí a mnoho dalších spokojených let strávených společně.

 

Žalovaný tvrdí, že věc není součástí společného jmění manželů, neboť se jednalo o dar, který byl učiněn pouze ve vztahu k jeho osobě, nikoliv k oběma účastníkům řízení a že se jedná o věc, která byla v rodině žalovaného po desetiletí a jedná se o rodinné dědictví.

 

Žalobkyně je přesvědčena, že výše uvedené tvrzení je pouhou snahou žalovaného, jak se vyhnout vypořádání této sošky, která může mít ke svému stáří ještě větší hodnotu, než jakou odhaduje žalobkyně. Jak již bylo uvedeno výše, u předání daru bylo přítomno 10 osob, které mohou potvrdit, že se jednalo o dar manželům, nikoliv pouze žalovanému. Zároveň žalobkyně navrhuje, aby byl zpracován znalecký posudek na ocenění věci, aby byla hodnota věci postavena zcela na roveň.

 

Důkaz:           výslechem účastníků a svědků – kontaktní adresy svědků budou soudu dodány zvláštním přípisem;

znaleckým posudkem na ocenění věci;

s výhradou důkazů dalších.

 

III.

 

Na základě všeho výše uvedeného žalobkyně navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 1 vydal tento

 

Rozsudek:

 

  1. Určuje se, že movitá věc – porcelánová soška v podobě tančícího páru ve stylu rokoko, patří do zaniklého společného jmění žalobkyně Jany rychlé, nar. 8.3.1973 a žalovaného Lukáše Rychlého, nar. 19.12.1968.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

V Praze dne 14. července 2020

 

Jana Rychlá

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.