Kategorie vzorů

Návrh na změnu úpravy poměrů k nezletilému dítěti

V případě, že rodiče nezletilého dítěte spolu již nefungují jako partneři či manželé a dospějí k závěru, že jejich společný partnerský či manželský život by měl být ukončen, je vždy nezbytné dohodnout se na výchově a výživě ke společnému nezletilému dítěti tak, aby to bylo co nejvíce v zájmu dítěte. Ačkoliv se předpokládá, že dohoda rodičů bude pro dítě tím nejvhodnějším, neboť rodiče své dítě znají nejlépe a měli by pro něj sami chtít pouze to nejlepší, jsou situace, kdy rodiče nejsou schopni se sami na poměrech k dítěti dohodnut a v takovém případě rozhoduje o poměrech k nezletilému dítěti soud. Ovšem i v případě uzavření dohody mezi rodiči, by vždy tato dohoda měla být soudem schválena. Pravomocné rozhodnutí soudu o poměrech k nezletilému dítěti je také předpokladem pro rozvod manželství, neboť dokud nebude o tomto pravomocně rozhodnuto, nemůže být manželství rodičů rozvedeno.

Dítě může být svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů, do střídavé péče obou rodičů či se rodiče mohou dohodnout na společné péči. Nicméně u každého typu péče je nezbytné brát zřetel na zájem nezletilého dítěte, o jehož péči má být rozhodnuto a zároveň vzít v úvahu vztah dítěte k rodičům a případně i sourozencům.

V případě, že bude soudem pravomocně rozhodnuto o péči o nezletilé dítě, neznamená to, že toto rozhodnutí bude platit „navždy“. V případě, že dojde ke změně poměrů, mohou se rodiče dohodnout na odlišném typu péče, případně může jeden z rodičů podat soudu návrh na změnu péče o nezletilé dítě.

 

Okresní soud v Opavě

Olomoucká 27

746 77 Opava

 

Ve věci péče soudu o nezletilou Janu Jiroutkovou, trvale bytem Podzimní 13, Opava, nar. 4.9.2007

 

Matky:             Lenka Jiroutková, trvale bytem Podzimní 13, Opava, nar. 9.12.1972

 

Otce:                Jan Jiroutka, trvale bytem Palmová 1176/10, Opava, nar. 15.3.1970

 

 

Návrh otce na změnu úpravy poměrů k nezletilé dceři

 

Přílohy: dle textu

 

I.

Z manželství matky a otce, které bylo uzavřeno dne 4.4.2004 před Městským úřadem Opava se dne 4.9.2007 narodila nezletilá dcera Jana. Poměry k nezletilé dceři byly upraveny rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 17.7.2014, č.j. 10 P 112/2014 – 20, kdy soud schválil dohodu rodičů, kterou bylo dítě svěřeno do výlučné péče matky a otci byla stanovena povinnost přispívat na výživu nezletilé dcery částkou ve výši 4.000,-Kč měsíčně. Manželství rodičů bylo následně pravomocně rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 20.11.2014, č.j. 5 C 3/2014 – 25.

Důkaz:              Oddací list rodičů;

                        Rodný list nezletilé dcery;         

Rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 17.7.2014, č.j. 10 P 112/2014-20 s vyznačenou doložkou právní moci;

Rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 20.11.2014, č.j. 5 C 3/2014 – 25 s vyznačenou doložkou právní moci.

                       

II.

Po vydání rozsudku výše uvedeného uplynulo více jak pět let a zároveň došlo ke změně poměrů jak na straně dítěte, tak na straně otce, které vedly otce k podání tohoto návrhu na změnu péče o nezletilou dceru.

Jak již bylo uvedeno výše, nezletilá dcera je v současné době ve výlučné péči matky a s otcem se stýká každý sudý víkend, kdy je v jeho péči od sudého pátku 17:00 hodin do sudé neděle 17:00 hodin a dále pak každou lichou středu od 15:00 do 19:00 hodin. Na této úpravě péče se rodiče dohodli, neboť v době ukončení manželství rodičů, byla nezletilá dcera poměrně útlého věku a byla více fixovaná na matku. Zároveň otcovo zaměstnání otci nedovolilo stýkat se s dcerou ve větším rozsahu. Ukončení manželství rodičů bylo pro nezletilou dceru poměrně náročným životním období a rodiče chtěli toto dceři co nejvíce ulehčit, a proto se dohodli na výše uvedeném rozsahu. Otec musí ovšem konstatovat, že nezletilá dcera byla v jeho péči i ve větším rozsahu a to vždy, když tomu otcovi pracovní povinnosti dovolily a zároveň se na tom s matkou dohodli, matka styku otce s dcerou nad rámec stanovený dohodou rodičů nikterak nebránila.

Jak již bylo uvedeno, na straně otce došlo ke změně poměrů, kdy od ledna 2018 změnil otec zaměstnání a v současné době je zaměstnán u České spořitelny, a.s. jako bankovní konzultant. Jeho současné zaměstnání má stanovenou osmihodinovou pracovní dobu a především otci odpadly pracovní cesty, které byly hlavním důvodem na rozsahu styku otce s dcerou. Jeho průměrný měsíční výdělek činí 35.000,-Kč hrubého. Otec bydlí v pronajatém bytě, kde má nezletilá Jana k dispozici svůj vlastní pokoj, který sama pomáhala vybavit a zařídit.

Vztah nezletilé dcery s otcem je velice vřelý, nezletilá Jana s otcem tráví čas velmi ráda a vždy se k němu těší. Otec pomáhá dceři s přípravou do školy, především s matematikou a angličtinou. Nezletilá Jana se sama vyjádřila, že by s otcem chtěla trávit více času. Otec nikterak nepopírá, že Jana má i s matkou velice vřelý vztah, nicméně se domnívá, že nezletilá dcera se s rozchodem rodičů již vyrovnala a je ve věku, kdy není na matku již tak fixovaná, jako tomu bylo před pěti lety.

Otec se pokoušel s matkou dohodnout na změně poměrů k nezletilé dceři tak, že by byla ve střídavé péči obou rodičů v rozsahu střídání jednoho týdne, nicméně matka se střídavou péčí nesouhlasí. Nezletilá dcera se svěřila i matce, že by s otcem chtěla trávit více času tak, aby byla stejně s ní i s otcem.

Matka je v současné době zaměstnána jako učitelka v mateřské školce v Opavě, její průměrný měsíční výdělek není otci znám, ale předpokládá, že se bude pohybovat mezi 25.000,- Kč až 30.000,-Kč hrubého měsíčně.

Otec se domnívá, že názor nezletilé dcery je důležitý, neboť ta je ve věku, kdy dokáže vyjádřit svůj názor a je nepochybné, že je s otcem ráda a chtěla by s ním trávit více času. Nezletilá je zcela zdravá a nemá žádné zvýšené životní náklady, otec se proto domnívá, že jeho příspěvek na výživu nezletilé dcery by mohl zůstat ve stejné výši jako doposud a vzhledem k nižší mzdě matky, by výživné matky mělo být ve výši 1.500,-Kč měsíčně.

Důkaz:              Výslechem účastníků;

                        Výslechem nezletilé dcery;

Potvrzením zaměstnavatele otce o jeho průměrném měsíčním výdělku;

Potvrzením zaměstnavatele matky o jejím průměrném měsíčním výdělku – na vyžádání soudem.

III.

Na základě všeho výše uvedeného proto otec navrhuje, aby Okresní soud v Opavě vydal tento

rozsudek:

  1. Nezletilá Jana Jiroutková, nar. 4.9.2007 se svěřuje do střídavé péče matky Lenky Jiroutkové, nar. 9.12.1972 a otce Jana Jiroutky, nar. 15.3.1970 tak, že v sudém týdnu bude v péči matky a v lichém týdnu v péči otce. K předání nezletilého dítěte dojde vždy v pondělí tak, že předávající rodič odvede nezletilou do školy a přebírající rodič si ji ze školy odpoledne vyzvedne.
  2. Otec je povinen připívat na výživné nezletilé Jany částkou 4.000,-Kč měsíčně, splatné vždy do 15. dne měsíce předem k rukám matky.
  3. Matka je povinna přispívat na výživné nezletilé jany částkou 1.500,-Kč měsíčně, splatné vždy do 15. dne v měsíci předem k rukám otce.
  4. Tímto rozsudkem se nahrazuje rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne ze dne 17.7.2014, č.j. 10 P 112/2014-20.
  5. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Praze dne 18. prosince 2019

Jan Jiroutka

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.