Kategorie vzorů

Žádost o posečkání s úhradou daně

Možnost podat žádost o posečkání s úhradou daně vyplývá z ust. § 156 daňového řádu, podle kterého na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky. Správce daně (např. tedy finanční úřad) může rozhodnout o tzv. posečkání (tj. počkání) s úhradou konkrétní daně nebo jiného poplatku.

Ust. § 159 daňového řádu upravuje situace, kdy lze rozhodnout o posečkání s úhradou daně:

a)pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
b)pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
c)pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
d)není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
e)při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Jsou-li naplněny některé z výše uvedených důvodů, může správce daně rozhodnout o posečkání. Je však nutné mít na paměti, že na rozhodnutí o posečkání není právní nárok ‚až na výjimky) a správce daně musí sledovat základní cíl a tím je zabezpečení úhrady daně. V žádosti tedy musí být detailně vymezeno proč žadatel žádá o posečkání a také, že tím, že bude rozhodnuto o posečkání nic nezmění na faktu, že daň bude nakonec vybrána.

Bude-li ze žádosti patrné, že dojde k vybrání daně, správce daně zpravidla posečkání povolí.

Před podáním žádosti nebo při jejím podání je povinností zaplatit správní poplatek ve výši 400 Kč  a to v kolcích na dané žádosti, hotově na pokladně správce daně, nebo převodem na bankovní účet správce daně (ten je nutné zjistit si u správce daně předem).

Finanční úrad ve Lhotě
Vostrá 32
Lhota 123 32

V Marticích u Lhoty dne 10.8.2018

Žadatelka: Lenka Mastná, nar. 1.2.1966, trvale bytem Martice u Lhoty 2, 155 00 Martice u Lhoty

Věc: Žádost o posečkání s úhradou daně podle ust. § 156 daňového řádu

Vážená paní, Vážený pane,

dne 1. 2. 2018 jsem podala u nadepsaného finančního úřadu řádně a včas daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017, jehož předmětem je částka daně ve výši 50.000,- Kč. Bohužel tuto částku nejsem v současné době schopna uhradit, neboť jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, které mi snížila příjmy. Podle vyjádření lékařů bude moje pracovní neschopnost bude trvat ještě 2 měsíce. Poté znovu nastoupím k výkonu zaměstnaní a budu schopna předmětnou daň uhradit.

Tímto Vás žádám o posečkání s úhradou daně do 1.11.2018.

V příloze dokládám listiny, které dokládají že mám dvě nezletilé děti, které jsou odkázány na moji výživu a také příslušné listiny prokazující existenci pracovního poměru i pracovní neschopnosti, jakož i výši předpokládaných příjmů.

S pozdravem

Lenka Mastná

Poplatek uhrazen v hotovosti na pokladně správce daně.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.