Kategorie vzorů

Spory a soudy

Žaloba o náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu

Je možné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, kde se strany zaváží v budoucnosti uzavřít další smlouvu. Ten, kdo takovou smlouvu poruší a znemožní tím uzavření budoucí smlouvy, musí čelit nároku druhé strany. Nárok většinou spočívá v náhradě škody, která straně vznikla z důvodu právě porušení závazku, patří sem i  ušlý zisk. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.