Kategorie vzorů

ÚOOÚ

Právo na soukromí i přístup k informacím tvoří základ demokracie

Téměř osmnáct let byla soudkyní i místopředsedkyní Ústavního soudu, poslankyně České národní rady, ale také Parlamentu České republiky, členka komise pro tvorbu Ústavy. A rovněž vedoucí české delegace v Radě Evropy i ad litem soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii zvolená Valným shromážděním OSN. To jsou jen některé body bohaté profesní kariéry JUDr. Ivany Janů, která se v září tohoto roku stala předsedkyní Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Celý článek

Ivana Janů: Svoboda je pro mě pořád to nejcennější

Téměř osmnáct let byla soudkyní i místopředsedkyní Ústavního soudu, také poslankyní České národní rady i Parlamentu České republiky, členkou komise pro tvorbu Ústavy. A rovněž vedoucí české delegace v Radě Evropy ve Štrasburku, devět let působila v Haagu a na tři roky byla Valným shromážděním OSN zvolena ad litem soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. To jsou jen některé body bohaté profesní kariéry JUDr. Ivany Janů, která se v září tohoto roku stala předsedkyní Úřadu pro ochranu osobních údajů. Celý článek

S kamerou ve vozidle jsou spojeny také povinnosti

Automobilů vybavených kamerami, které za jízdy monitorují vozovku i její okolí, stále přibývá. Do soukromých i služebních vozidel je umisťují majitelé především jako prevenci pro případ nehody či jiné pojistné události, aby měli k dispozici záznam tak říkajíc ze svého pohledu. Sledovat své okolí kamerou umístěnou například na domě však může být v rozporu se zákonem. Jak se tedy staví k provozování kamer v automobilech, které průběžně pořizují záběry mimo vozidlo, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)?

Celý článek

Střídání stráží v Úřadu pro ochranu osobních údajů

Deset let je dlouhá doba v osobním životě a určitě zásadní v životě nějaké instituce. V případě Úřadu pro ochranu osobních údajů jde o rovné dvě třetiny jeho existence. Za pár dní završím desítku let jako předseda tohoto úřadu a předám pomyslnou štafetu svému nástupci, a tak mi dovolte krátce se ohlédnout a bilancovat, co uplynulá dekáda přinesla tomuto úřadu a čím on přispěl naší společnosti, svobodě a demokracii. Celý článek

Právo na ochranu soukromí oslabuje

Nevyžádaná obchodní sdělení, to je nešvar, kterým se pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zabývali v roce 2014 nejčastěji. Konkrétně řešili 7951 podnětů týkajících se nevyžádaných obchodních sdělení, jak vyplývá z výroční zprávy této instituce. A pokud zůstaneme u statistik, vyřízeno bylo 2965 dotazů a konzultací, zahájeno 144 kontrol a 78 správních řízení.

„Jednou z charakteristik práce našeho úřadu v posledním období je proměna kvality dotazů, i žádostí o konzultace, s nimiž se na nás obracejí fyzické a právnické osoby,“ charakterizuje rok 2014 předseda úřadu RNDr. Igor Němec. Celý článek

Soutěž „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ zná vítěze

Ze stovky příspěvků vybírala porota 9. ročníku soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ vítěze dvou kategorií – první tvořily texty, videa a komiksy a druhou návrhy plakátů. Ocenění se 8. června sjeli do sídla Úřadu pro ochranu osobních údajů, který soutěž tradičně pořádá, aby z rukou předsedy úřadu Igora Němce převzali ceny a zúčastnili se celodenního programu, který pro ně připravili organizátoři.

„Zatímco počet příspěvků se již několik let pohybuje kolem sta, evidentně stoupá jejich kvalita,“ hodnotí průběh soutěže RNDr. Igor Němec. „Znovu se tak potvrdilo, že tato soutěž má smysl a že žáci a studenti si uvědomují, že svoboda na internetu není bezbřehá a že naopak skrývá mnohá nebezpečí, s nimiž se teenageři buď na vlastní kůži, nebo z vyprávění kamarádů už konfrontovali.“

Příspěvky, které letos porota posuzovala, jsou však jen částí toho, co od začátku roku, kdy byla soutěž „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ vyhlášena, studenti na školách vytvořili. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.