Kategorie vzorů

Střídání stráží v Úřadu pro ochranu osobních údajů

Deset let je dlouhá doba v osobním životě a určitě zásadní v životě nějaké instituce. V případě Úřadu pro ochranu osobních údajů jde o rovné dvě třetiny jeho existence. Za pár dní završím desítku let jako předseda tohoto úřadu a předám pomyslnou štafetu svému nástupci, a tak mi dovolte krátce se ohlédnout a bilancovat, co uplynulá dekáda přinesla tomuto úřadu a čím on přispěl naší společnosti, svobodě a demokracii.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) procházel snad největšími změnami ze všech orgánů státu. Jenom zákon, který nás zřizuje, byl více než pětadvacetkrát novelizován.

Předně došlo k velkému posunu v uplatňování nových technologií, které mají silný vliv na soukromí. V době, kdy jsem nastoupil na úřad, neexistovaly např. sociální sítě, na mobilech nebyly fotoaparáty, nebyla známa slova jako např. privacy by design, privacy by default, cookies, BigData, Google-Street Wiew, v české republice elektronická krádež identity apod.

Vznikla nová témata, jako je snaha o zajištění bezpečnosti přenosů osobních údajů do zemí, které nezajišťují dostatečnou ochranu osobních údajů, což se stává přímo bezpečnostním problémem celostátního a evropského dopadu. Jsem si jist, že tento problém, spojený například s cloud computingem či profilováním, bude naléhavě řešit úřad ještě dlouho poté, kdy z pozice jeho předsedy odejdu. Do funkce jsem nastupoval po 11. září, které mělo přímo fatální dopad na ochranu soukromí v euroatlantském prostoru.

Spokojeností mě naplňuje řada počinů, které se úřadu v průběhu uplynulých deseti let podařilo realizovat:

  • zvládnutí velmi rozsáhlé agendy spojené s postihem nevyžádaných obchodních sdělení;
  • úspěšné plnění dozorových povinností spojených s provozem Schengenského informačního systému, a to i v rámci mezinárodní participace zaměstnanců úřadu, kterému předcházela pozitivní mezinárodní evaluace úřadu před přistoupením České republiky do Schengenu;
  • zajištění speciální součásti základních registrů, páteře elektronizace státní správy, která znamenala pro úřad vybudování zcela nového bezpečnostně náročného pracoviště;
  • bezproblémové plnění povinností v období českého předsednictví Evropské unii;
  • úspěšná spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu na konferenci o digitálních výzvách v roce 2014, což už je aktivita, která směřuje k jisté budoucnosti;
  • zlepšení ochrany osobních údajů v katastru nemovitostí a v živnostenském rejstříku, i když to byla dlouhá cesta;
  • získání pověsti jako demokratického, nezávislého a kompetentního úřadu mezi obdobnými institucemi v rámci EU.

Opomenout nemohu ani mezinárodní ocenění v Madridu, kterého se roku 2007 dostalo úřadu za nejlepší projekt v oblasti vzdělávání v ochraně osobních údajů, který byl na tři roky rovněž akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Doposud úřad pořádá každoročně soutěž pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, která byla součástí oceněného projektu a má stále širší podporu ve školách, ale i v médiích, a rozšiřuje svou partnerskou spolupráci. V roce 2008 byly webové stránky úřadu vybrány a zařazeny mezi elektronické informační zdroje, které jsou pro budoucnost uchovávány jako národní dědictví.

V neposlední řadě ovšem musím ocenit spolupráci se zaměstnanci úřadu, v nichž jsem našel mimořádně kooperativní a profesionálně i morálně zdatný tým. Ocenil jsem velmi, že práce nových inspektorů, kteří přicházeli do úřadu v roce 2011, organicky navazovala na práci těch, jimž vypršel mandát, a v souladu s tím, jak přicházely nové problémy, se rozvíjela i kontrolní činnost a spolupráce kolegia inspektorů.

Účast externích odborníků v práci rozkladové komise, která je mým poradním orgánem, byla přínosná i z hlediska vyváženosti právních názorů, jimiž úřad prosazuje v České republice jedno ze základních lidských práv. Přál bych si, aby skutečně vyvážený přístup k ochraně osobních údajů byl posilován, což konstatuji s vědomím toho, že ochrana osobních údajů byla v poslední době velmi oktrojována především zdůrazňováním práva na přístup k informacím.

Stejně tak bych si přál, aby úřad v letošním roce dokázal bez otřesů integrovat zákon o státní službě ve prospěch naplňování smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jímž je služba občanům demokratického státu.

 

RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.