Kategorie vzorů

Návrh na schválení soudního smíru (dle ust. § 67 o.s.ř.)

Návrh na schválení soudního smíru dle ust. § 67 o. s. ř. je jednou z možností jak předejít vleklému sporu mezi účastníky. Účastníci mají možnost sami uzavřít smír a jeho schválení pak navrhnout soudu, aniž by probíhalo klasické soudní řízení a věřitel pak má vykonatelný titul, na jehož základě může zahájit vykonávací řízení, pokud by podmínky toho smíru nebyly ze strany povinného plněny.

O schválení smíru rozhoduje kterýkoliv soud, který by byl věcně příslušní k rozhodování věci, kdyby byla podávána žaloba, a je možné, aby ve věci, ve které by byl věcně příslušný krajský soud, schválil smír soud okresní (nikoliv naopak).

V případě návrhu na schválení smíru se použijí ust. § 99 o.s.ř. a smír by tedy nebylo možné schválit, pokud by byl v rozporu s právními předpisy.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. g) zákona o soudních poplatcích i toto řízení podléhá poplatkové povinnosti, avšak poplatková povinnost vzniká až uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se schválením smíru. Soudní poplatek podle položky 9 bod 1, písm. a) Sazebníku soudních poplatků (tedy je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 25 000 Kč včetně) činí částku 500 Kč, podle položky 9 bod 1, písm. b) Sazebníku soudních poplatků (tedy je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 25 000 Kč včetně) činí 2 % z této částky nejvýše 30 000 Kč a podle položky 9 bod 1, písm. c) Sazebníku soudních poplatků (v ostatních případech) pak částku 1 000 Kč.

Návrh na schválení smíru dle ust. § 67 o.s.ř.

 

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11

Teplice

 

žalobce: Pavel Vomáčka

nar. 1.1.1988

bytem Deštná 63, Teplice

žalovaný: Evžen Vopička

nar. 3.3.1988

bytem Deštná 64, Teplice

Žalobce uzavřel se žalovaný dne 20. 10. 2017 smlouvu o půjčce, na jejímž základě půjčil žalovanému částku 20 000 Kč. Tuto částku měl žalovaný žalobci zaplatit nejpozději do 20. 2. 2018. Žalovaný však žalobci tuto částku do uvedeného data nevrátil, proto žalobce žalovanému dne 22. 2. 2018 zaslal upomínku. Na tuto upomínku žalovaný reagoval tak, že by z momentálních špatných finančních důvodů požádal žalobce o prodloužení splatnosti půjčky do 20. 3. 2018. Účastníci se následně dohodli, že podají návrh na schválení soudního smíru, na základě kterého se žalovaný zaváže žalobci uhradit částku 20 000 Kč do 20. 3. 2018.

Důkazy:

  • smlouva o půjčce ze dne 20. 10. 2017
  • upomínka ze dne 22. 2. 2018

Účastníci proto navrhují, aby soud vydal toto

usnesení

  1. Žalovaný se zavazuje zaplatit žalobci částku 20 000 Kč do 20. 3. 2018.
  2. Žalovaný je povinen uhradit České republice na účet Okresního soudu v Teplicích soudní poplatek v částce 500 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

V Teplicích dne 23. 2. 2018

Pavel Vomáčka

  podpis

 

                                                                                                                   Evžen Vopička

                                                                                                                        podpis

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.