Kategorie vzorů

Žaloba o náhradu škody při náhradní koupi

V případě, kdy druhá strana nechce plnit ze smlouvy, ipřesto, že ji písmně urgujete, máte právo od takové smlouvy odstoupit. Pokud je pro vás předmět této smlouvy velmi důležitý a vy musíte uzavřít smlouvu novou, kde cena předmětu bude vyšší než u smlouvy minulé. Můžete cenový rozdíl mezi těmito smlouvami požadovat po straně, která neplnila předchozí smlouvu.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 13.2.2006

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

[žaloba o náhradu škody při náhradní koupi]
Žaloba na zaplacení částky ve výši 100.000,- Kč
Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.
Dne 18.8.2005 jsme uzavřeli jako kupující se žalovaným jako prodávajícím kupní smlouvu o dodávce 10 kancelářských stolů, firmy AkoNábytek, s dobou dodání 30.11.2005. Dohodnutá cena smluveného zboží činila celkem 200 000 Kč. Prodávající nám smluvené výrobky nedodal ani přes urgence, proto žalobce dne 1.1.2006 od smlouvy odstoupil s poukazem na ustanovení § 345 odst. 2 obch. zák., tedy neboť žalovaný ve smyslu ustanovení článku VII. Podstatným způsobem porušil smlouvu.

Důkaz:
kupní smlouva ze dne 18.8.2005
odstoupení od smlouvy ze dne 1.1.2005

II.
S ohledem na ohrožené plnění závazků vůči obchodním partnerům žalobce uzavřel dne 15.1.2006 jakožto kupující kupní smlouvu s Betou, a.s., o dodání kancelářských stolů s dobou dodání 30.1.2006. Předmětem smlouvy byly výrobky početně i druhově odpovídající obsahu smlouvy uzavřené se žalovaným. Vzhledem k expresnímu vyřízení dodávky byl žalobce nucen akceptovat cenu ve výši 300 000 Kč celkem, zahrnující zvýšené náklady na přepravu. Rozdíl mezi kupní cenou, jež měla být placena žalovanému a kupní cenou sjednanou v náhradním obchodě činí tedy 100 000 Kč. Jelikož žalobce od smlouvy uzavřené se žalovaným odstoupil v souladu s ustanovením § 345 odst. 1 obch. zák., přičemž náhradní koupě byla sjednána v době co nejkratší a pro daný případ vzhledem k účelu smlouvy přiměřené a rovněž přiměřeným způsobem, je žalovaný ve smyslu ustanovení 385 obch. zák. povinen nahradit nám škodu cenovým rozdílem vzniklou.

Důkaz: kupní smlouva z 15.1.2006

III.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme vydání tohoto rozsudku:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 100 000 Kč a náklady soudního řízení, vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku“

Alfa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.