Kategorie vzorů

Smlouva o zrušení osobního věcného břemene

Smlouva o zrušení osobního věcného břemene

 

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O ZRUŠENÍ OSOBNÍHO VĚCNÉHO BŘEMENE
Dnešního dne uzavřeliAlfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Oprávněný“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961 (dále jen „Povinný“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o zrušení osobního věcného břemene

uzavřenou dle ustanovení § 151p a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanský
zákoník (dále také „občanský zákoník“).

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Povinný je výlučným vlastníkem budovy č.p. 454, nacházející se na pozemku parc. č. 45, vše v k.ú. Ivanovice, obec Kroměříž. (dále také „Nemovitost“).
1.2 Oprávněnému slouží Nemovitost v rozsahu: užívání za účelem bydlení (dále také „Věcné břemeno“).
1.3 Smluvní strany hodlají Věcné břemeno zrušit za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Smluvní strany se dohody, že Věcné břemeno zaniká.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 1.1.2005                                                                     V Praze dne 1.1.2005

Povinný                                                                                             Oprávněný

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.