Kategorie vzorů

Sporný a smluvní rozvod včetně vypořádání

Manželství podle českého právního řádu zaniká smrtí jednoho z manželů, prohlášením za mrtvého nebo rozvodem. Manželství může rozvést pouze soud. Soud v takovém řízení zkoumá tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství, tedy takový stav, kdy je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití (§ 24 zákona o rodině).

Tento článek již nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na jeho aktualizaci naše redakce právě pracuje.

Rozvodu manželství musí předcházet pravomocné rozhodnutí soudu v jiném řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí (tedy svěření do péče a úprava vyživovací povinnosti), pokud manželé takové děti mají.

Klasický tzv. sporný rozvod probíhá tak, že na návrh jednoho z manželů příslušný soud (okresní soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště) zahájí řízení. V řízení soud zkoumá existenci kvalifikovaného rozvratu a jeho příčiny. Je třeba zdůraznit, že na rozvod není právní nárok, takže soud manželství rozvést dle své úvahy nemusí. Proti rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (rozvedení i nerozvedení) lze podat do 15 dnů odvolání, proti němuž ale již nelze podat dovolání.

Český zákon o rodině zná mimo jiné i tzv. nesporný rozvod. Jedná se o situaci, kdy se manželé na rozvodu „domluví“, podají návrh na rozvod manželství společně s přiložením písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy o majetkovém vypořádání a úpravě bydlení a případně s rozhodnutím soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí. Navíc se musí jednat o manželství, které trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu alespoň šest měsíců nežijí a druhý z manželů s návrhem toho prvního souhlasí. V případě nesporného rozvodu soud nezkoumá kvalifikovaný rozvrat, ale předpokládá, že nastal.

Další možností průběhu rozvodového řízení je uplatnění tzv. tvrdostní klauzule tím z manželů, který s rozvodem nesouhlasí. Tento manžel musí splnit několik podmínek, aby soud po tři roky od doby, odkdy spolu manželé nežijí, manželství nerozvedl. Manžel uplatňující tvrdostní klauzuli se nesměl na rozvratu manželství převážně podílet, musela by mu rozvodem vzniknout zvlášť závažná újma a další mimořádné okolnosti by musely svědčit ve prospěch zachování manželství.

Účinky rozvodu manželství jsou především statusové (ze stavu vdaná/ženatý se stává rozvedená/rozvedený) a majetkové. Rozvodem manželství zaniká společné jmění manželů. V případě nesporného rozvodu jsou majetkové poměry již vyřešeny předkládanou smlouvou. V ostatních případech dochází k následnému vypořádání majetku. Toto lze provést dohodou, návrhem k soudu na vypořádání společného jmění nebo i tak, že po třech letech od rozvodu se předpokládá, že manželé se dohodli na tom stavu, v jakém věci užívají. Nemovitosti přechází uplynutím tří let od rozvodu do režimu podílového spoluvlastnictví, kdy každý z manželů vlastní ideální polovinu nemovitosti.

V případě dotazů ohledně sporného i nesporného, tzv. smluvního rozvodu nebo vypořádání majetku se můžete obrátit na online právní poradnu. Anebo můžete využít služby kontroly kterýchkoli smluvních dokumentů a podání.

Anna Fridrichovská
portál muj-pravnik.cz.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,17)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.