Kategorie vzorů

Ovlivní věcné břemeno prodej nemovitosti?

Kupujete nebo prodáváte nemovitost a zjistili jste, že je zatížena věcným břemenem? Co to vůbec je věcné břemeno, s jakými břemeny se můžeme u nemovitostí setkat a jak se jich dá zbavit? To vše zodpoví náš článek.

 

Co je věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti tak, že musí něco strpět, něco nesmí či musí dělat. Například v případě věcného břemena cesty musíte dovolit sousedovi používat cestu, která vede k jeho pozemku přes ten váš. Opačný příklad je, když darujete sousedovi vaši zahradu, ale ten vám musí každý rok dát třetinu úrody.

Věcná břemena se dělí na dvě základní skupiny: služebnost ( majitel bytu či pozemku musí něco strpět nebo se něčeho zdržet) a reálná břemena ( majitel musí cizí osobě něco dávat nebo v její prospěch něco vykonávat).

Nejčastější věcná břemena:

  1. věcné břemeno doživotního užívání bytu – většinou původní majitel daruje nemovitost svému příbuznému, ale zajistí si v ní právo doživotního bydlení. Právo zanikne až smrtí oprávněné osoby.
  1. věcné břemeno vodovodní přípojky – majitel musí dovolit přístup na pozemek všem, kteří zajišťují údržbu tohoto vodního díla. Jakékoliv stavby či terénní úpravy pozemku musí schválit majitel přípojky.
  1. věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí – přes pozemek vede přenosová soustava nebo veřejná komunikační síť. Stejně jako v případě přípojky musí majitel dovolit přístup všem osobám, které zajišťují údržbu a jakékoliv stavby či terénní úpravy musí schválit majitel sítí.
  2. věcné břemeno služebnosti cesty –  na pozemku je cesta, která vede k jinému pozemku, jehož majitelé mají právo cestu užívat. Majitel pozemku s věcným břemenem cesty nesmí oprávněným osobám bránit v užívání cesty na druhý pozemek.
  3. věcné břemeno požívání – právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky. Poživatel může mít z nemovitosti výnosy a užitky (např. při služebnosti bytu může poživatel byt pronajímat a mít výnos z pronájmu).

Jak zjistit, jestli na nemovitosti vázne věcné břemeno?

Pokud kupujete nemovitost a nestojíte o žádné překvapení, pečlivě si prostudujte zápis o nemovitosti na katastrálním úřadu. Nahlížet můžete online na webu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, osobně na pobočce Czechpointu, u notáře nebo přímo na místně příslušném katastrálním úřadě. Informace o věcných břemenech jsou zaneseny v části C listu vlastnictví.

Zápis a výmaz věcného břemene

Vklad či výmaz věcného břemene se podává na katastr nemovitostí. Návrh na vklad jednoduše vyplníte v online aplikaci Katastrálního úřadu a přiložíte potvrzovací dokument (darovací smlouvu, dohodu, úmrtní list atd.). Za vklad  zaplatíte částku 2 000 Kč.

Věcné břemeno může zaniknout pouze dohodou smluvních stran, uplynutím sjednané doby, úmrtím oprávněné osoby, vykoupením, splněním, promlčením nebo když se oprávněná osoba stane majitelem služebné nemovitosti.

Je možné prodat nemovitost s věcným břemenem?

Ano, i když je na věcné břemeno nahlíženo jako na právní vadu, nemovitost prodat můžete. Musíte ale počítat s tím, že se prodá za nižší cenu než nemovitosti nezatížené. Pokud na prodej spěcháte nebo se vám nechce s takto komplikovanou záležitostí ztrácet čas, doporučujeme se obrátit na zkušené realitní makléře či ji přímo nabídnout na výkup.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.