Kategorie vzorů

Podmínky vydání rozsudku pro zmeškání

Rozsudek pro zmeškání je jedním z rozhodnutí, které může soud vydat. Jedná se o zjednodušený procesní postup, který je upraven v ust. § 153b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Tento rozsudek může soud vydat, pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky:

  1. jedná se o první jednání ve věci,
  2. žalovaný byl řádně předvolán k jednání, a to nejméně 10 dnů předem,
  3. žalovaný se k prvnímu jednání bez důvodné omluvy nedostavil,
  4. na následky nedostavení se k jednání a možnost vydání rozsudku pro zmeškání musí být žalovaný v předvolání upozorněn,
  5. žalobce se musí dostavit a navrhnout vydání rozsudku pro zmeškání.

Pokud jsou splněny podmínky 1) – 5), pokládá soud tvrzení žalobce obsažená v žalobě za nesporná a rozhodne v souladu s návrhem žalobce.

Nevýhodou pro žalovaného v případě vydání rozsudku pro zmeškání je omezená možnost odvolání. Podle ust. § 205b o.s.ř. jsou proti rozsudku pro zmeškání odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) (nebyly splněny podmínky řízení, nepříslušnost soudu, vyloučení soudce, rozhodoval samosoudce namísto senátu) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (viz body 1) – 5) shora).

Jistou kompenzací omezené možnosti odvolání je možnost podání návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání. Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání může žalovaný podat, pokud:

  1. zmeškal první jednání ve věci z omluvitelných důvodů,
  2. prokáže, resp. hodnověrně doloží soudu omluvitelné důvody
  3. návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání podá nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání.

 

Pokud soud posoudí důvody žalovaného jako omluvitelné, pak rozsudek pro zmeškání sám zruší a v řízení pokračuje, jako by k vydání rozsudku pro zmeškání nedošlo. Jestliže žalovaný současně s návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání podal i odvolání, nebude soud k odvolání přihlížet, pokud vyhoví návrhu na jeho zrušení. V opačném případě bude po právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na zrušení rozsudku věc předložena s odvoláním odvolacímu soudu.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.