Kategorie vzorů

Jak důležité je chodit k soudu, aneb omlouvejte svou nepřítomnost u soudu

Velký počet účastníků civilního řízení zůstává ve vztahu k soudu nečinný, účastníci se k výzvám soudu nevyjadřují, k soudním jednáním se vůbec nedostavují a v hojném počtu případů si ani obsílky od soudu nevyzvedávají.

Málokdo si ale uvědomí, že i s nečinností účastníků jsou spojeny určité následky a účastníci si tak mohou spíše uškodit, proto přidáváme stručný přehled vybraných úkonů a následků spojených s nečinností účastníků.

 • Nevyjádření se k výzvě soudu – pokud se účastník nevyjádří k výzvě soudu, pak soud bude vycházet z vyjádření a důkazů strany, která je v řízení činná.
 • Nevyjádření se ke kvalifikované výzvě soudu – s kvalifikovanou výzvou soudu je spojeno i poučení účastníka, že pokud se ve stanovené lhůtě bez vážného důvodu nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatněný nárok uznává a rozhodne o nároku rozsudkem pro uznání (§ 114b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu /dále jen o. s. ř./ a § 153a odst. 3 o. s. ř.).
 • Nedostavení se k jednání soudu – zde je možné několik variant:
 1. a) pokud bylo účastníku doručeno klasické předvolání, bez upozornění na možnost vydání rozsudku pro zmeškání, pak může soud jednat bez přítomnosti účastníka, pokud se účastník nedostaví, ani se neomluví, ani nepožádá o odročení jednání, resp. pokud soud žádost o odročení jednání neshledá důvodnou (§ 101 odst. 3 o. s. ř.);
 2. b) další možností je využití postupu podle ust. § 110 s.ř., tedy soud řízení přeruší, jestliže se to nepříčí účelu řízení, pokud:
 • to účastníci shodně navrhnou nebo;
 • jestliže se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání anebo jestliže to alespoň jeden z účastníků navrhne a ostatní se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání.
 • Nedostavení se k jednání soudu i přes poučení na možnost vydání rozsudku pro zmeškání – pokud bylo žalovanému doručeno nejméně 10 dnů předem, do vlastních rukou předvolání ve smyslu ust. § 153b o. s. ř., ve kterém byl poučen, že pokud se k jednání bez důvodné a včasné omluvy nedostaví k tomuto jednání, a navrhne-li to žalobcemůže soud ve věci rozhodnout rozsudkem pro zmeškání.
 • Nedostavení se k přípravnému jednání – zde je nutné si uvědomit, že nedostavení se k přípravnému jednání má odlišné následky pro žalobce a pro žalovaného:
 • 114 c odst. 6 o. s. ř.– „Nedostaví-li se žalovaný k přípravnému jednání, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, má se, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), za to, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován žalobou; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen v předvolání k přípravnému jednání. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.“
 • 114 c odst. 7 o. s. ř. – Nedostaví-li se k přípravnému jednání žalobce nebo jiný navrhovatel, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, soud řízení zastaví; o tomto následku musí být poučen v předvolání k přípravnému jednání.“
 • Nedostavení se účastníků v řízení o rozvod manželství – zde se jedná o zcela specifickou úpravu s ohledem na specifičnost řízení o rozvod manželství. Pří řízení o rozvodu manželství pak mohou nastat dvě situace:
 • nedostaví se navrhovatel (ten kdo podal návrh na rozvod) nebo oba navrhovatelé bez řádné a včasné omluvy – soud řízení zastaví ( § 391 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., občanského soudního řádu /dále jen z. ř. s./;
 • pokud navrhovatel navrhne klid řízení a druhý z manželů se k jednání bez předchozí omluvy nedostavil, nastane klid řízení a soud může v řízení pokračovat po uplynutí 3 měsíců od přerušení řízení ( § 392 z. ř. s.).

Pokud tedy víte, že se k jednání soudu nemůžete dostavit, je vhodné se předem řádně omluvit, buď telefonicky nebo písemně, sdělit soudu důvod proč se nemůžete dostavit a případně požádat o odročení nařízeného soudního jednání, jinak byste se vystavovali nebezpečí, že soud rozhodne o předmětu řízení ve Vaší nepřítomnosti.

Vzor návrhu na odročení jednání: https://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/zadost-o-odroceni-jednani-2/#.XpLQFXVfhPY

Odkaz na jednotlivé soudu a jejich kontakty: https://www.justice.cz/soudy

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.